"Rotterdam" in het Nederlands

EN

"Rotterdam" - vertaling Nederlands

NL

"Rotterdam" - vertaling Engels

EN

Rotterdam {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Rotterdam
The Rotterdam-Genoa freight freeway is now doomed to failure.
De freight freeway Rotterdam-Genua is inmiddels tot mislukken gedoemd.
Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Waarom is bijvoorbeeld de haven van Porto iets minder druk dan de haven van Rotterdam?
To start with, much of the European Union's imports arrive through the port of Rotterdam.
Om te beginnen komt veel import voor de Europese Unie binnen via de haven van Rotterdam.
NL

Rotterdam {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Rotterdam
De freight freeway Rotterdam-Genua is inmiddels tot mislukken gedoemd.
The Rotterdam-Genoa freight freeway is now doomed to failure.
Waarom is bijvoorbeeld de haven van Porto iets minder druk dan de haven van Rotterdam?
Why, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Om te beginnen komt veel import voor de Europese Unie binnen via de haven van Rotterdam.
To start with, much of the European Union's imports arrive through the port of Rotterdam.

Voorbeeldzinnen voor "Rotterdam" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhy, for example, is the port of Oporto rather less busy than that of Rotterdam?
Waarom is bijvoorbeeld de haven van Porto iets minder druk dan de haven van Rotterdam?
EnglishI believe that the Rotterdam police were not acting on higher orders.
Ik geloof niet dat de Rotterdamse politie op bevel van superieuren heeft gehandeld.
EnglishTo start with, much of the European Union's imports arrive through the port of Rotterdam.
Om te beginnen komt veel import voor de Europese Unie binnen via de haven van Rotterdam.
EnglishRecently it has announced a fast, daily container service to Rotterdam.
Onlangs heeft de haven een snelle, dagelijkse containerservice naar Rotterdam aangekondigd.
EnglishYou may have wonderful short sea terminals in Rotterdam, but you need to have a destination.
Je kunt in Rotterdam prachtige short sea terminals hebben, maar je moet ook ergens naartoe.
EnglishThe second report aims to implement the Treaty of Rotterdam through a regulation.
Het tweede verslag beoogt de implementatie van het Verdrag van Rotterdam door middel van een verordening.
EnglishThe Rotterdam-Genoa freight freeway is now doomed to failure.
De freight freeway Rotterdam-Genua is inmiddels tot mislukken gedoemd.
EnglishIt must not for example make any difference in legal position whether you live in Diyarbakir or in Rotterdam.
Het moet bijvoorbeeld in rechtspositie niet uitmaken of je in Diyarbakir of in Rotterdam woont.
EnglishThat is also the main goal of the Rotterdam Convention.
Dat is ook het hoofddoel van het Verdrag van Rotterdam.
EnglishAs far as the Rotterdam incidents are concerned, I am in complete agreement with Mr Tajani.
Wat de gebeurtenissen in Rotterdam betreft, sluit ik me aan bij de woorden van de heer Tajani: dit is een ernstig incident.
EnglishWe can benefit from practical experience gained in ports such as my home town, Rotterdam.
Wij kunnen daarbij profiteren van de inmiddels opgedane praktijkervaringen in havens onder andere in mijn woonplaats Rotterdam.
EnglishAntwerp, Hamburg, Rotterdam, and so it goes on.
Antwerpen, Hamburg, Rotterdam, ga zo maar door.
EnglishSo what happened now is I'm standing here in Rotterdam, in the beautiful city, on a big stage, and I'm talking about whistling.
Dus wat er dan gebeurde, is: ik sta hier in Rotterdam, mooie stad, groot podium, en ik praat over fluiten.
EnglishIt was an excellent day out in Rotterdam.
EnglishThe chemical industry also began to implement the Treaty of Rotterdam voluntarily in April of this year.
Bovendien is de chemische industrie in april van dit jaar al begonnen met een vrijwillige implementatie van het verdrag van Rotterdam.
EnglishHowever, I was in Rotterdam all day yesterday, from early morning until late last night and I was at the final.
Ik was gisteren echter wel de hele dag in Rotterdam, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, en ik was ook aanwezig bij de finale.
EnglishI also pass on my praise to the Dutch police for the way they conducted themselves, and to the people of Rotterdam.
Ik heb ook niets dan lof voor de Nederlandse politie, voor de wijze waarop zij zich gedroeg, en voor de inwoners van Rotterdam.
EnglishIs it reasonable that the zone of frequentation of the port of Rotterdam should extend as far as the South of France?
Is het nu echt redelijk dat de zone waarbinnen de haven van Rotterdam zijn cliënten bedient zich uitstrekt tot Zuid-Frankrijk?
EnglishThis is what we did in the past, in respect of similar treaties such as those of Rotterdam and Basle, and so we should be consistent in this.
In het verleden, bij gelijksoortige verdragen als die van Rotterdam en Basel, hebben we dit ook gedaan.
EnglishThe Treaty of Rotterdam on the imports and exports of chemical substances shows up similarities with the present legislation.
Het Verdrag van Rotterdam inzake de import en export van chemische stoffen vertoont overeenkomsten met de nu voorliggende wetgeving.