EN

rope {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rope (ook: cord, line, string)
And it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.
Het is een soort van touw-achtige structuur die zo krult en wervelt.
He insisted upon placing the rope around her neck himself.
Hij stond erop zelf het touw rond haar nek te leggen.
She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.
Ze is trouwens vastgemaakt met een touw zodat ze niet kan vallen.
rope (ook: cord, line, string)
A fall here, if you weren't roped in, would be 5,000 feet down.
Als je hier valt zonder lijn zou je 1500 m diep vallen.
rope (ook: cord, string)
rope (ook: cord, string)
Mr President, ladies and gentlemen, do not mention rope in the house of the hanged.
Voorzitter, geachte collega's, men praat niet over koorden in het huis van de gehangenen.
rope (ook: string)
rope (ook: lasso)

Voorbeeldzinnen voor "rope" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.
Het doel van het originele Zen Boundspel is om een touw rond een houten vorm te wikkelen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, do not mention rope in the house of the hanged.
Voorzitter, geachte collega's, men praat niet over koorden in het huis van de gehangenen.
EnglishShe parks her dirigible, lowers the anchor rope and climbs down for a closer look inside.
Ze parkeert, laat het ankertouw zakken en klimt naar binnen voor een nadere inspectie.
EnglishAnd it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.
Het is een soort van touw-achtige structuur die zo krult en wervelt.
EnglishNarrator: With a mattress below and attached to a safety rope, Lynn began her 60-foot ascent.
Verteller: Met een matras op de grond en een veiligheidskoord begon Lynn aan haar klim van 18 meter.
EnglishShe's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.
Ze is trouwens vastgemaakt met een touw zodat ze niet kan vallen.
EnglishSo this image is simply showing -- it's a field of marine piles interconnected with this woven fuzzy rope.
Dit plaatje toont eenvoudig, een veld met zeepalen onderling verbonden door een wazig geweven touw.
EnglishHe insisted upon placing the rope around her neck himself.
Hij stond erop zelf het touw rond haar nek te leggen.
EnglishLast rope, I almost bit my tongue off.
Bij de vorige afdaling heb ik mijn tong bijna afgebeten.
EnglishI'm not climbing up a 20- year-old rope.
EnglishI got very nervous -- no rope, no safety line, the whole world is moving around me -- and I thought, "I'm in trouble."
Ik werd erg nerveus -- geen touw, geen veiligheidslijn, de wereld om me heen draaide -- en ik dacht: "Ik zit in de problemen."
EnglishWhat is fuzzy rope, you ask?
English." ~~~ What I did here, I just put like 10 feet [of] paper then put a coconut rope, and just burnt it.
Het heet "Van zonsopgang tot zonsopgang" Hier heb ik op ongeveer 3,5 meter papier, een kokostouw gelegd en het gewoon verbrand.
EnglishIt requires crawling, climbing, rope-work, technical rope-work and many other complex human motions in order to access these.
Het vereist kruipen, klimmen, touwwerk, technisch touwwerk en vele andere complexe menselijke bewegingen om er toegang tot te krijgen.
EnglishWhere's the other rope bag?
EnglishYou haven't got enough rope!
EnglishSarah, keep hold of the rope!
EnglishAnd that rope is the whistle.
EnglishWhat did he use for rope?
EnglishOK, fuck the rope bag.

Synoniemen (Engels) voor "rope":

rope