EN

rooted {voltooid deelwoord}

volume_up
1. algemeen
rooted (ook: rusted)
2. "in"
rooted
volume_up
vastgeroest {volt.deelw.} [fig.]

Voorbeeldzinnen voor "rooted" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMy position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
Mijn opvatting is niet ingegeven door enig religieus of ideologisch fundamentalisme.
EnglishIt must grow and be rooted in the genuine fears and perceptions of our citizens.
Het moet groeien en geworteld zijn in de echte angsten en waarnemingen van onze burgers.
EnglishThe tendency to discriminate is often deep-rooted, even at government level.
De neiging tot discrimineren zit vaak diep, ook in het overheidsapparaat.
EnglishI understand full well that parliamentary debate is rooted in polemics.
Ik begrijp heel goed dat polemiek een parlementair debat aantrekkelijk maakt.
EnglishI think it is rooted in common sense, and a very far-reaching sense of consistency.
Volgens mij liggen hier logische redenen en een zeer vergaande consequentie aan ten grondslag.
EnglishAt the same time, support for cooperation should be deeply rooted.
Tegelijkertijd moet deze samenwerking een stevig verankerd draagvlak hebben.
EnglishLegend said his skill as a swordsman was rooted in his calligraphy
Volgens de legende ligt de basis van zijn schermkunst in zijn kalligrafie.
EnglishWe must not forget that undeclared work is a deeply rooted phenomenon.
We moeten niet vergeten dat zwartwerk een diepgeworteld fenomeen is.
EnglishThis is indeed a deep-rooted problem which is difficult to overcome.
Dit is inderdaad een bijzonder diep wortelend probleem waar moeilijk vat op te krijgen is.
EnglishAre the old attitudes learnt at home still firmly rooted in us?
Zit de oude, van huis uit meegekregen mentaliteit nog steeds diep in ons?
EnglishAIDS is also rooted in and exacerbating poverty and inequality.
Aids wortelt onder andere in armoede en ongelijkheid, en verergert deze.
EnglishThen, people said monarchy dominated everywhere because it was rooted in human nature.
Toen zeiden mensen dat de monarchie overal domineerde omdat ze geworteld was in de menselijke natuur.
EnglishThe negative attitudes towards Europe which are already firmly rooted will flourish even more as a result.
Het Euro-negativisme dat toch al welig tiert kan er alleen maar door toenemen.
EnglishThe issue of imprisonment for debt is certainly a problem which is rooted in the country and its history.
De schuldslavernij is diep in de tradities en de geschiedenis ven het land geworteld.
EnglishOur prosperity will ultimately count for nothing, however, if it is not rooted in democracy.
Uiteindelijk betekent onze welvaart echter helemaal niets als die niet gebaseerd is op democratie.
EnglishWe have deeply-rooted convictions but we intend to realise them in a pragmatic way.
Wij hebben diepgewortelde overtuigingen maar de uitvoering zullen wij op pragmatische wijze ter hand nemen.
EnglishIn my case, my opposition to the death penalty is also rooted in my belief in the sanctity of human life.
Voor mijzelf komt daar nog bij dat ik geloof in de onaantastbaarheid van menselijk leven.
EnglishMr Hernández Mollar spoke of the deep-rooted challenges we face.
De heer Hernández Mollar had het over de ingrijpende uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
EnglishRacism is deeply rooted and affects all parts of the Union.
Het racisme is diep geworteld en raakt alle delen van onze Unie.
EnglishAs a rule these are rooted in a particular cultural, social and societal background.
De basis daarvoor is over het algemeen gevormd door een sterke culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond.