EN

rooms {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So I asked myself: Do I write stuff for specific rooms?
Dus vroeg ik me af: Componeer ik dingen voor specifieke zalen?
But because of the reverberation in those rooms like Carnegie Hall, the music had to be maybe a little less rhythmic and a little more textural.
Maar door de weergalm in zalen als Carnegie Hall moest de muziek toch wat minder ritmisch zijn en met iets meer textuur.
And while there are plenary sittings and meetings under way at the same time, it would be a good thing if all the rooms had screens, if that is not too much trouble.
En zolang er plenaire en andere vergaderingen worden gehouden, zou het een goede zaak zijn als alle zalen met schermen werden uitgerust, als dat niet teveel problemen oplevert.
NL

Rome {eigennaam}

volume_up
1. "stad", geografie
Rome
Laten ze het horen in Rome: Padania is tegen Rome de dief en voor de vrijheid.
Let them hear it in Rome: Padania is against thieving Rome, it is in favour of freedom.
Maar het zou een reis door Rome zijn en alle mooie dingen in Rome laten zien.
But it would be a journey that went through Rome and showed all the things that I like about Rome.
Hoe kon ik mijn gevoel van Rome delen, mijn begrip van Rome?
How could I share my sense of Rome, my understanding of Rome?

Voorbeeldzinnen voor "rooms" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt turns out, of course, that boys have more TV sets, more PCs in their rooms etc.
Er zijn meer jongens dan meisjes die een televisie en een pc op hun kamer hebben.
EnglishI rose from the big empty chair and began to wander through the rooms of my house.
Ik stond op uit de grote leren stoel en begon door de kamers van mijn huis te dolen.
EnglishIt will have 1 00 rooms, and everything will be made of either dark or light chocolate.
Er komen 100 kamers en alles zal worden gemaakt van donkere of lichte chocola.
EnglishThey don't even go out of their rooms, and you want to take them to India."
Ze mogen zelfs hun kamer niet uit en jullie willen hen meenemen naar India.'
EnglishThe conference rooms - in particular the large ones - are under-utilised.
De huidige conferentiezalen, met name de grote, worden al te weinig gebruikt.
EnglishIn those heady days, we were experimenting with chat rooms and online virtual communities.
In die dagen experimenteerden we met chatrooms en online virtuele gemeenschappen.
EnglishThere are political, economic, cultural, spiritual rooms and also social rooms.
Zo zijn er politieke, economische, culturele en spirituele kamers, maar ook sociale kamers.
English13,000 girls studying here in the rooms underground, full of scorpions.
13,:,000 meisjes studeerden er in de verborgen kamers, vol met schorpioenen.
EnglishWe would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
English   – Mr President, there are many important rooms in our collective European home.
- Mijnheer de Voorzitter, ons gemeenschappelijk Europees huis heeft vele belangrijke kamers.
EnglishIt's fine during the day when the main rooms are flooded with sunlight.
Het is prima gedurende de dag als de belangrijkste kamers worden overspoeld met zonlicht.
EnglishDo you have any special rooms available?
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
EnglishPolitical Europe and economic Europe do not live in separate rooms.
Het politieke Europa en het economische Europa staan niet los van elkaar.
EnglishHow, then, is a change in traditional male thinking to be effected in board rooms, for example?
Hoe kan men het mannelijk traditioneel denken in bijvoorbeeld beleidszaken veranderen?
EnglishBut the Brussels waiting rooms are large, and waiting times uncertain.
Maar de wachtkamers van Brussel zijn groot en de wachttijden ongewis.
EnglishYou will recall that not long ago our rooms were used exclusively for Parliament work.
Zoals u weet, waren onze vergaderzalen tot voor kort uitsluitend bestemd voor onze werkzaamheden.
EnglishThink about the mind as being like a house with many rooms, most of which we're very familiar with.
Denk aan de geest als een huis met vele kamers, waarvan de meeste erg vertrouwd zijn.
EnglishI hope that report will include the proposals for two new conference rooms here.
Ik hoop dat daarin ook de plannen om hier twee nieuwe conferentiezalen neer te zetten aan bod kunnen komen.
EnglishRooms in factories should be divided up into various zones, depending on the level of risk.
De ruimten in de bedrijven moeten volgens de risicograad in verschillende zones worden verdeeld.
EnglishIt is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms.
Dat is een zoethoudertje voor de fans, die door het CFO erin geluisd zijn, een doekje voor het bloeden.

Synoniemen (Engels) voor "rooms":

rooms
English
room
chat room
English