EN

roof {zelfstandig naamwoord}

volume_up
roof (ook: rooftop)
The roof will be national elections, and this is the only appropriate order.
Het dak van dit bouwwerk vormen vervolgens landelijke verkiezingen.
They are under one roof, but under that one roof there are still distinct entities.
Die bevinden zich allen onder hetzelfde dak, maar zij vormen nog steeds wel afzonderlijke entiteiten.
There is but one inch of clearance between the roof of this rattler...... and the roof of Flat Top Tunnel.
Er is maar twee centimeter ruimte tussen dit dak, en de bovenkant van de tunnel.
NL

roof {de}

volume_up
roof (ook: overval, kraak)
Dumouriez was zich daar al van bewust in 1792, toen deze roverij nog maar goed begonnen was.
Already in 1792 Dumoriez was aware of this banditry, then only in its infancy.

Voorbeeldzinnen voor "roof" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would ask the Commission to keep these efforts under one roof if at all possible.
Ik zou de Commissie willen vragen dit onderzoekswerk zoveel mogelijk te bundelen.
EnglishMadam President, I shall try to finish what I have to say before the roof collapses.
-- Voorzitter, ik zal proberen klaar te zijn voor het dak naar beneden komt.
EnglishThe building of democracy in Iraq must begin with the foundations, not the roof.
Het huis van de democratie moet vanaf de fundering worden opgebouwd, niet vanaf het dak.
EnglishThis is the roof, saving money, and this is the first species to arrive here.
Dit is het dak, terwijl het geld uitspaart, en dit is de eerste soort die hier aankomt.
EnglishIt is not true that we are trying to build our common house from the roof down.
Het klopt niet dat wij bij het bouwen van ons gemeenschappelijk huis bij het dak beginnen.
EnglishAnd the actual roof is made up of a fiber, which I found in my sister's old teddy bear.
Het dak is gemaakt van een vezel. ~~~ Die vond ik in de oude teddybeer van mijn zus.
EnglishYou put snipers on the roof and it'll scare him off, and I need answers.
Sluipschutters op het dak zullen hem afschrikken en ik heb antwoorden nodig.
EnglishDo you remember...... on that roof, after you caught me...... the Iast thing I said to you?
Weet je nog...... wat ik op het dak, nadat je me had gevangen...... tegen je zei?
EnglishPM: Last night we gave it a few too many turns and it tried to bash the roof out also.
PM: Gisteravond lieten we het wat te veel bochten maken en vloog het tegen het plafond.
EnglishAnd what's shown here is a saddle-shaped roof that he built that's 87 and a half feet spanwise.
Hier zie je een zadelvormig dak dat hij ontwierp, dat bijna 27 meter overspant.
EnglishI was just trying to get up on the roof and see if I could signal for help.
Ik probeerde op het dak te komen om te kijken of ik hulp kon roepen.
EnglishThe roof will be national elections, and this is the only appropriate order.
Het dak van dit bouwwerk vormen vervolgens landelijke verkiezingen.
EnglishI think that the children's book, 'Karlsson-on-the-Roof ' was written with you in mind.
Maar het boek " De beste Karlsson van de wereld " is denk ik geschreven met u in gedachten.
EnglishYou can't actually build much on a roof, they're not designed for that.
Je kunt niet zo veel bouwen op een dak, daar zijn ze niet op gemaakt.
EnglishThey are under one roof, but under that one roof there are still distinct entities.
Die bevinden zich allen onder hetzelfde dak, maar zij vormen nog steeds wel afzonderlijke entiteiten.
EnglishSales are going through the roof, and workforces are being drastically pruned.
Omzetten exploderen en banen worden bij bosjes geschrapt.
EnglishThere is but one inch of clearance between the roof of this rattler...... and the roof of Flat Top Tunnel.
Er is maar twee centimeter ruimte tussen dit dak, en de bovenkant van de tunnel.
EnglishHer five horrid, deformed little dogs who incessantly yap on the roof under my window.
Haar vijf akelige, misvormde hondjes die onophoudelijk op het dak onder mijn raam zitten te blaffen.
EnglishThe obligatory good neighbourliness does not involve us all living under one roof.
Goed nabuurschap is een noodzaak, maar dat betekent niet dat wij allemaal in hetzelfde huis moeten wonen.
EnglishThere is no point in trying to put everything under one roof.
Wij discussiëren over een uitbreiding van het Europees arrestatiebevel.

Synoniemen (Engels) voor "roof":

roof
English
saddle roof