"Romeo" in het Nederlands

EN

"Romeo" - vertaling Nederlands

volume_up
Romeo {eigenn.}
NL
NL

"Romeo" - vertaling Engels

volume_up
Romeo {eigenn.}
EN
EN

Romeo {eigennaam}

volume_up
Romeo
Europe is not Juliet Capulet, a compatriot of the President, and the USA is not Romeo.
Europa is geen Julia Capulet -- een landgenote van de Voorzitter -- en de Verenigde Staten zijn geen Romeo.
Romeo 64, I need to send out three humvees with a casualty.
Romeo 64, Ik moet 3 trucks met een slachtoffer wegsturen.
Second Man: Romeo and Juliet, Sassi and Panno, Dodi and Diana, Heer and Ranjha, this is love!
2e man: Romeo en Julia, Sassi en Panno, Dodi en Diana, Heer en Ranjha, dat is liefde!
NL

Romeo {eigennaam}

volume_up
Romeo
Europa is geen Julia Capulet -- een landgenote van de Voorzitter -- en de Verenigde Staten zijn geen Romeo.
Europe is not Juliet Capulet, a compatriot of the President, and the USA is not Romeo.
Romeo 64, Ik moet 3 trucks met een slachtoffer wegsturen.
Romeo 64, I need to send out three humvees with a casualty.
2e man: Romeo en Julia, Sassi en Panno, Dodi en Diana, Heer en Ranjha, dat is liefde!
Second Man: Romeo and Juliet, Sassi and Panno, Dodi and Diana, Heer and Ranjha, this is love!

Voorbeeldzinnen voor "Romeo" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSecond Man: Romeo and Juliet, Sassi and Panno, Dodi and Diana, Heer and Ranjha, this is love!
2e man: Romeo en Julia, Sassi en Panno, Dodi en Diana, Heer en Ranjha, dat is liefde!
EnglishEurope is not Juliet Capulet, a compatriot of the President, and the USA is not Romeo.
Europa is geen Julia Capulet -- een landgenote van de Voorzitter -- en de Verenigde Staten zijn geen Romeo.
EnglishRomeo 64, I need to know before I get to the goddamn street!
Romeo 64, dat moet ik weten voor ik bij die straat aankom!
EnglishRomeo 64, I need to send out three humvees with a casualty.
Romeo 64, Ik moet 3 trucks met een slachtoffer wegsturen.
EnglishElvis uses it, but so does Shakespeare in this famous line from "Romeo and Juliet:" Juliet is the sun.
Elvis gebruikt hem, maar ook Shakespeare in zijn beroemde zin uit "Romeo en Juliet". ~~~ Juliet is de zon.
EnglishAnd yet, you put them together in a particular network, and what you get is the capacity to write Romeo and Juliet.
En toch, je voegt ze samen in het bepaald netwerk, en wat je krijgt is de capaciteit om Romeo en Julia te schrijven.
EnglishRomeo 64, we're back where we started.
EnglishYou drive a red 1988 Alfa Romeo.
EnglishSimultaneously one of the farmers ' leaders, one Romeo Cortez, and Gaudencio Devaras, chairman of a community, have been kidnapped by the military.
Bovendien werden de boerenleider Romeo Cortes en de lokale leider Gaudencio Devaras door leden van de strijdkrachten ontvoerd.
EnglishAnd this is the brain region you used when you saw the pictures I showed you, or when you read Romeo and Juliet or when you tried to understand Alan Greenspan.
En dit is het hersengebeid dat u gebruikte toen u de foto's zag die ik u liet zien. ~~~ of toen u Romeo en Julia las, of toen u Alan Greenspan probeerde te begrijpen.