"romantic" in het Nederlands

EN

"romantic" - vertaling Nederlands

EN

romantic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The European Parliament is neither naïve nor romantic on questions of anti-terrorism.
Het Europees Parlement is naïef noch romantisch, als het om terrorismebestrijding gaat.
I used to have a very romantic idea about villages, and it's because I never lived in one.
Vroeger had ik een heel romantisch idee over dorpen, omdat ik er nooit geleefd heb.
However, the events taking place in Puglia and the South of Italy are not at all romantic.
Wat echter in Apulië en Zuid-Italië gebeurt is allesbehalve romantisch.

Voorbeeldzinnen voor "romantic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are still many questions to be answered and asked about romantic love.
Er zijn nog steeds veel onbeantwoorde en ongestelde vragen over romantische liefde.
EnglishThe European Parliament is neither naïve nor romantic on questions of anti-terrorism.
Het Europees Parlement is naïef noch romantisch, als het om terrorismebestrijding gaat.
EnglishAnd our nation's really founded on a very romantic concept of individualism.
Onze natie is gebaseerd op een zeer romantische idee van individualisme.
EnglishThis is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
Dit is een omgekeerde kijk op de dingen vergeleken met de traditionele romantische kijk.
EnglishI used to have a very romantic idea about villages, and it's because I never lived in one.
Vroeger had ik een heel romantisch idee over dorpen, omdat ik er nooit geleefd heb.
EnglishAnthropologists have found evidence of romantic love in 170 societies.
Antropologisten hebben bewijs gevonden van romantische liefde in 170 samenlevingen.
EnglishEven in a movie, like a romantic comedy, "The Graduate," they're having that date, remember?
Zelfs in een romantische komedie, "The Graduate," hebben ze die date weet je nog?
EnglishEach of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
Elk van hen heeft een romantische relatie en elk heeft een uitgebreid scala aan vrienden.
EnglishSo we have a lot of very romantic ideas in our culture about individualism.
We hebben in onze cultuur veel romantische ideeën over individualisme.
EnglishHowever, the events taking place in Puglia and the South of Italy are not at all romantic.
Wat echter in Apulië en Zuid-Italië gebeurt is allesbehalve romantisch.
EnglishIt would be even more romantic if you would invite me to accompany her.
Het zou nog romantischer worden als u mij vroeg met haar mee te komen.
EnglishBut I want to start with my work on romantic love, because that's my most recent work.
Maar ik wil starten met mijn werk over romantische liefde, want dat is mijn meest recente werk.
EnglishBut romantic love is much more than a cocaine high -- at least you come down from cocaine.
Maar romantische liefde is veel meer dan een cocaïne high -- je komt tenminste bij van cocaïne.
EnglishIn these three brain systems: lust, romantic love and attachment -- don't always go together.
In deze drie breinsystemen gaan lust, romantische liefde en gehechtheid -- niet altijd samen.
EnglishThe brain areas associated with intense romantic love still become active, 25 years later.
De hersendelen verbonden met intense romantische liefde, worden nog steeds actief, 25 jaar later.
EnglishRomantic love is one of the most powerful sensations on Earth.
Romantische liefde is één van de meest krachtige gevoelens op aarde.
EnglishI certainly will do that and Mrs Palacio will enjoy a romantic trip to Scotland.
Ik zal dat zeker doen, en mevrouw de Palacio zal vast genoegen beleven aan een romantisch uitstapje naar Schotland.
EnglishForemost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
Eerst en vooral, ik ben gaan denken dat romantische liefde een drijfveer is, een primitieve voortplantingsdrang.
EnglishThey're also totally out of sync in romantic relationships, which build gradually and subtly.
Ze zijn ook totaal niet geschikt voor romantische relaties die geleidelijk en subtiel worden opgebouwd.
EnglishSo, for inspiration I listened to Liszt and Tchaikovsky and all the great Romantic composers.
Dus, voor inspiratie heb ik geluisterd naar Liszt en Tsjaikovski en alle grote romantische componisten.

Synoniemen (Engels) voor "romantic":

romantic