"Romania" in het Nederlands

EN

"Romania" - vertaling Nederlands

EN

Romania {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Romania

Voorbeeldzinnen voor "Romania" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
We zijn dan ook heel verbaasd over die data 2004-2007 voor Roemenië en Bulgarije.
EnglishI hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
Ik hoop dat Roemenië zijn verplichtingen zal vervullen en in 2007 lid zal worden.
EnglishAs we know, conditions were in that way established for negotiations with Romania.
Wij weten dat men toen voorwaarden stelde aan de onderhandelingen met Roemenië.
EnglishBulgaria and Romania should now address all outstanding problems without delay.
Bulgarije en Roemenië moeten nu onmiddellijk alle overgebleven problemen aanpakken.
EnglishBefore closing, let me briefly touch upon the political situation in Romania.
Voordat ik besluit wil ik nog kort ingaan op de politieke situatie in Roemenië.
EnglishAs we all know, Romania wants to become a full Member State of the European Union.
Zoals wij allen weten, wil Roemenië een volwaardig lid van de Europese Unie worden.
EnglishIn order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
Bulgarije, Roemenië en Macedonië hebben onze hulp nodig om vooruit te komen.
EnglishDoes that mean Bulgaria and Romania have no further prospects of accession?
Zullen Bulgarije en Roemenië buiten het toetredingsperspectief worden gehouden?
EnglishIt has affected the peoples of three countries - Romania, Hungary and Yugoslavia.
De bevolking van drie landen is erdoor getroffen: Roemenië, Hongarije en Joegoslavië.
EnglishBulgaria and Romania are struggling with the legacy of the Communist regime.
Bulgarije en Roemenië worstelen met de nalatenschap van het communistische regime.
EnglishSo, things are improving in terms of the independence of Romania's justice system.
De onafhankelijkheid van het rechtsstelsel in Roemenië gaat er dus zeker op vooruit.
EnglishThen we really can open the doors of Europe to Romania with a clear conscience.
Dan kunnen wij pas echt met een goed geweten de deur van Europa voor Roemenië openen.
EnglishRomania's bloodless revolution has brought her through into the free world.
De geweldloze Roemeense revolutie heeft dit land in de vrije wereld doen belanden.
EnglishThis has been borne out by the progress made by Romania during the past year.
Dat blijkt uit de vorderingen die Roemenië het afgelopen jaar heeft gemaakt.
EnglishThat is why I regret the tone of the original Nicholson report on Romania.
Daarom betreur ik de toon in het oorspronkelijke verslag-Nicholson over Roemenië.
EnglishOur wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
Wij willen dat Bulgarije en Roemenië in 2007 toetreden tot de Europese Unie.
EnglishThe sale of Sidex was seen to have helped Romania’ s bid for EU membership.
De verkoop van Sidex vergrootte de kansen van Roemenië op het EU-lidmaatschap.
EnglishThis is important, especially because Romania has significant problems in this area.
Dat is vooral belangrijk omdat Roemenië aanzienlijke problemen heeft op dit gebied.
EnglishThere is a new government, and Romania today offers new hope for the future.
Er is een nieuwe regering, en er is in Roemenië nieuwe hoop voor de toekomst.
EnglishThis should also serve to reassure such countries as Bulgaria and Romania.
Dit is van groot belang voor de zekerheid van landen als Bulgarije en Roemenië.

Synoniemen (Engels) voor "Romania":

Romania