"to roll over" in het Nederlands

EN

"to roll over" - vertaling Nederlands

NL

"rollen over" - vertaling Engels

volume_up
rollen over {ww.}
EN

to roll over {werkwoord}

volume_up
to roll over
NL

rollen over {werkwoord}

volume_up
rollen over
Het bleek niet te lukken de democratie als een oosters tapijt uit te rollen over de ondankbare woestijnen van het Midden-Oosten.
Democracy failed to roll out like an oriental carpet across the thankless deserts of the Middle East.

Voorbeeldzinnen voor "to roll over" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission is proposing a 'roll over ' for high levels of prices and aid.
Voor belangrijke prijs- en steunniveaus stelt de Commissie een roll over voor.
EnglishThis year's proposals are basically a roll-over from last year's prices.
De voorstellen van dit jaar zijn in wezen een voortzetting van de prijzen van vorig jaar.
EnglishAnd now you must not let the great wheel of destiny... roll over the people of Gaul.
En je mag het wiel van het noodlot Gallië niet laten verpletteren.
EnglishA roll-over indicates a complete absence of a policy direction on the part of the Commission.
Een prolongatie geeft aan dat de Commissie geen enkele beleidsrichting heeft gegeven.
EnglishIn most cases the Commission has simply recommended a roll-over of existing provision.
In de meeste gevallen heeft de Commissie enkel een verlenging van de bestaande bepalingen aanbevolen.
EnglishThis is a roll-over budget and brings in very little change.
Deze begroting sluit aan bij de vorige en bevat weinig wijzigingen.
EnglishBasically, if we do not start rocking the Americans are going to roll all over us.
Het komt er dus op neer dat we door de Amerikanen onder de voet gelopen zullen worden als we zelf niet in beweging komen.
EnglishI literally could not sleep thinking about, "I wonder how you'd roll over with no shoulders."
Ik kon letterlijk niet slapen en vroeg mij af hoe je je kan omdraaien zonder schouders. ~~~ Ik besloot dit project aan te nemen.
EnglishNaturally, we must listen to what society around us says, but that does not mean we simply have to roll over.
Wij moeten uiteraard luisteren naar de samenleving rondom ons, maar we hoeven niet kritiekloos op alles in te gaan.
EnglishI am opposed to another five year roll-over.
Ik ben tegen een nieuwe verlenging van vijf jaar.
EnglishAnd then this is the silicon sheath I roll over, to keep it on. Which, when I sweat, you know, I'm pistoning out of it.
Dit is het ding van silliconen dat ik rol over, de siliconen mantel die ik erover doe om het aan te houden als ik zweet, als ik er uit schiet.
EnglishSecondly, to roll over the existing quotas which have provided a stable market in the eight old Member States taking part in this regime.
Ten tweede worden de bestaande contingenten die in de acht deelnemende lidstaten voor een stabiele markt hebben gezorgd, gehandhaafd.
EnglishHe can roll over as much as he likes, but this Parliament should resist any temptation to roll over the sugar regime yet one more time.
Hij kan zoveel verlengen als hij wil, maar het Parlement moet de verleiding weerstaan om de suikerregeling voor de zoveelste keer te verlengen.
EnglishWe are also proceeding with legislation that will provide much greater security against injury caused in the course of roll-over of coaches.
Ook maken wij vorderingen met de wetgeving die voor een veel grotere veiligheid moet zorgen tegen verwondingen als bussen over de kop gaan.
EnglishIf we, the citizens of the European Union, want to be sure of a safe roll-over into the new millennium, then we too must be prepared to get our wallets out.
Willen wij de burgers van de Europese Unie een veilige jaarwisseling garanderen dan zullen wij ook hiervoor de portemonnee moeten trekken.
EnglishWe now know that the WTO and enlargement commitments mean that another roll-over would wreck the EU's international credibility.
Wij weten nu wat in het kader van de WTO- en uitbreidingsverplichtingen de implicatie is van weer een verlenging: het ruïneert de internationale geloofwaardigheid van de EU.
EnglishIn conclusion, I believe a roll-over will ensure the retention of the excellent staff on both sides of the border who have played no small part in ensuring the success of the programme.
Tot slot kunnen wij met voortzetting van het programma de uitstekende medewerkers behouden die dit programma aan beide kanten van de grens tot een succes hebben helpen maken.

Vergelijkbare vertalingen voor "to roll over" in Nederlands

over voorzetsel
over bijwoord
over bijvoeglijk naamwoord
Dutch
roll zelfstandig naamwoord