"to roll out" in het Nederlands

EN

"to roll out" - vertaling Nederlands

EN

to roll out {werkwoord}

volume_up
to roll out (ook: to unroll)
And what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
And then we can actually roll out large numbers.
Zo kunnen we echt grote aantallen uitrollen.

Voorbeeldzinnen voor "to roll out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
Wat je doet als je naar een nieuwe site gaat is een soort van franchise uitrollen.
EnglishSo what I want to end with is sort of what we're doing to roll it out.
Waar ik mee wil eindigen is wat we doen om het uit te rollen.
EnglishA 25-year roll-out for legislation, for example, is hardly acceptable.
Een periode van 25 jaar voor het tot stand brengen van wetgeving, bijvoorbeeld, is nauwelijks aanvaardbaar.
EnglishThe night I brought you home, I watched you roll it out."
De nacht dat ik je thuisbracht, zag ik je hem uitrollen."
EnglishAnd then we can actually roll out large numbers.
EnglishDemocracy failed to roll out like an oriental carpet across the thankless deserts of the Middle East.
Het bleek niet te lukken de democratie als een oosters tapijt uit te rollen over de ondankbare woestijnen van het Midden-Oosten.
EnglishYou need also state ownership, especially of land assets, in order to build and roll out infrastructures very quickly.
Je moet ook staatseigendom hebben, in het bijzonder landbezit, om infrastructuur zeer snel uit te kunnen bouwen.
EnglishMr President, a key aspect of the roll-out of third generation mobile communications is the protection of children.
Mijnheer de Voorzitter, een heel belangrijk aspect van de uitrol van het mobiele communicatiesysteem van de derde generatie is de bescherming van kinderen.
EnglishThe idea of linking attendance with roll-call votes came out of the working group established under the chairmanship of Nicole Pery.
De gedachte van het koppelen van de aanwezigheid aan de deelneming aan de hoofdelijke stemming is afkomstig uit de werkgroep onder voorzitterschap van Nicole Pery.
EnglishAnd that, we think, is registered by the animal as a danger signal, a signal that things are not okay and that it should roll out its protective capacity.
Dat, denken wij, wordt door het dier geregistreerd als een gevaarsignaal, een signaal dat de dingen niet goed zijn en dat het zijn beschermende capaciteit moet inzetten.
EnglishI am not recording my presence when I indicate a roll-call vote out of solidarity with yourself and other colleagues who come here Monday to Friday regularly.
Ik maak bij de hoofdelijke stemming mijn aanwezigheid niet kenbaar uit solidariteit met u en alle andere collega's die hier gewoonlijk van maandag tot en met vrijdag komen.
EnglishThe roll-out of the eCall initiative is to be synchronised with the fully operational phase of the Galileo satellite positioning system, which should start in 2010.
Wat timing betreft dient het eCall-initiatief aan te sluiten op de invoering van het satellietnavigatiesysteem Galileo, dat in 2010 volledig operationeel zou moeten zijn.
EnglishSo it gained some traction, and we're trying to roll this out and trying to use it for educational purposes, but also, perhaps in the future, in a more clinical situation.
Het heeft de aandacht getrokken, en we proberen het klaar te krijgen om het te gebruiken voor educatieve doeleinden, maar ook, misschien in de toekomst, in een meer klinische situatie.
EnglishA further prerequisite for the full roll-out of the system is substantial progress towards the use of the emergency number 112, as the Commissioner has correctly pointed out.
Er bestaat nog een andere voorwaarde voor een succesvolle implementatie van het systeem, en wel een veel ruimer gebruik van het alarmnummer 112, zoals terecht al door de commissaris werd benadrukt.

Vergelijkbare vertalingen voor "to roll out" in Nederlands

out bijwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
roll zelfstandig naamwoord