EN

rocket {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
rocket (ook: missile)
And the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
Het resultaat van onze bijeenkomst was een raket-aangedreven robotvliegtuig dat we ARES noemen.
It's boosted to near-space atop a Minotaur IV rocket.
Het wordt tot bijna in de ruimte omhoog gebracht met een Minotaur IV-raket.
We must not wait until Europe's last rocket has had lift-off.
We mogen niet wachten tot de laatste Europese raket is afgeschoten.
2. plantkunde

Voorbeeldzinnen voor "rocket" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
We weten allen dat schapen niet bepaald briljant zijn -- ze zijn niet zo slim.
EnglishAfter this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Na dit afschuwelijke gebeuren moet Rockett beslissen wat ze ervan vindt.
EnglishHA: They teach us to use machine guns, Kalashnikov, rocket launchers, grenades, bombs.
HA: Ze leren ons machinegeweren gebruiken, kalashnikov, raketwerpers, granaten, bommen.
EnglishYou can burn rocket fuel to get there, or you can do something really incredible.
Je kunt brandstof verbranden, of je doet iets echt ongelofelijks.
EnglishAnd the result of our meeting was a robotic rocket-powered airplane we call ARES.
Het resultaat van onze bijeenkomst was een raket-aangedreven robotvliegtuig dat we ARES noemen.
EnglishIt needs to be rocket-powered or one of these things, a great big gas balloon.
Het moet raketaandrijving hebben, of zoiets, een grote gasballon.
EnglishAnd here we made 180 degrees change: we changed from a rocket house to be an exploration house.
Het roer ging 180 graden om: We veranderden van een rakethuis in een ontdekkingshuis.
EnglishAnd actually you don't need to be a rocket scientist to understand that.
Eigenlijk moet je geen genie zijn om dat te kunnen begrijpen.
EnglishWe must not wait until Europe's last rocket has had lift-off.
We mogen niet wachten tot de laatste Europese raket is afgeschoten.
EnglishIt's boosted to near-space atop a Minotaur IV rocket.
Het wordt tot bijna in de ruimte omhoog gebracht met een Minotaur IV-raket.
EnglishSo, Dad started racking up all of these patents and gaining a reputation as a blind genius, rocket scientist, inventor.
Pap kreeg door zijn onderzoek een reputatie van een blinde geniale wetenschapper.
EnglishThe " souvenirs " are drugs, home-made Kalashnikovs and home-made surface-to-air rocket launchers.
De " souvenirs " zijn drugs, zelfgemaakte kalasjnikovs en zelfgemaakte grond-lucht-geleidewapensystemen.
EnglishPlus, liquid hydrogen rocket pockets, here and here.
Met vloeibare waterstof gedreven raketten zakken hier en hier.
EnglishThese things would drop down from above all through the weekend of rocket launch after rocket launch after rocket launch.
Deze zaken vielen neer gedurende het ganse weekend lancering na lancering na lancering.
EnglishSo you see, on the bottom, that rocket was supposed to go upward; somehow it ended going sideways.
Je ziet het, onderin, die raket moest eigenlijk omhoog; op één of andere manier ging het de verkeerde kant op.
EnglishWith the money I had on me I calculated that I could buy ten Kalashnikovs or three rocket launchers.
Ik berekende dat ik met het geld dat ik op zak had tien kalasjnikovs of drie geleidewapensystemen kon aanschaffen.
EnglishIt also needs to be borne in mind that there is an exchange of rocket technology going on between North Korea and Iran.
Daarbij komt dat er in de handel in rakettechnologie een band bestaat tussen Noord-Korea en Iran.
EnglishSo again, lexicography is not rocket science.
Nogmaals, lexicografie is geen hogere ruimtewetenschap.
EnglishI mean, lexicography is not rocket science.
Ik bedoel, lexicografie is geen hogere ruimtewetenschap.
EnglishSecondly, did we really not know that Hizbollah had armed itself with several thousand Katyusha rocket launchers?
Ten tweede vraag ik me af of we echt niet wisten dat Hezbollah zich met enkele duizenden katjoesja's had bewapend.