EN

rock {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
rock (ook: crag)
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
Dan begin je een idee te krijgen van de hoeveelheid rots waar we over praten.
And again, this was a rock probably roughly the size of this auditorium that we're sitting in.
En nogmaals, dit was een rots waarschijnlijk ongeveer de grootte van dit auditorium.
You're climbing on little dimples and nubbins in the rock.
Je klimt op kleine kuiltjes en uitsteeksels van de rots.
My business is with Isengard tonight...... with rock and stone.
Mijn bestemming vanavond is Isengard...... met rots en steen.
She's not due for a couple weeks..... but sitting on that rock isn't doing her back any good.
Het is maar voor binnen enkele weken..... maar op die steen zitten doet geen goed aan haar rug.
His motion blends right into the background -- the moving rock trick.
Het trucje van de bewegende steen. ~~~ We leren dus een hele hoop van ondiepe wateren.
And B-rex was found under a thousand cubic yards of rock.
B. rex werd gevonden onder een duizend kubieke meter gesteente.
The oldest rock on Earth is only 3.6 billion.
Het oudste gesteente op aarde is echter slechts 3,6 miljard jaar oud.
And also, I thought that there would be synthetic polymers, plastics, embedded in the rock.
En ook, dacht ik, zouden er synthetische polymeren, plastics, zijn begraven tussen het gesteente.
2. muziek
It is not a case of rock and roll so much as of a slow foxtrot.
Het gaat hier dus duidelijk niet om rock " n roll, maar om een langzame foxtrot.
The rock 'n' rollers had a tradition of sharing, as long as nobody made any money.
De rock-'n-rollers kennen een traditie van delen, zolang er maar niemand aan verdient.
Shelly Webster and her nice rock-and-roll boyfriend, Eric Draven.
Shelly Webster en haar rock-and-roll vriend, Eric Draven.
3. gastronomie
NL

rock {de}

volume_up
1. muziek
Het gaat hier dus duidelijk niet om rock " n roll, maar om een langzame foxtrot.
It is not a case of rock and roll so much as of a slow foxtrot.
De rock-'n-rollers kennen een traditie van delen, zolang er maar niemand aan verdient.
The rock 'n' rollers had a tradition of sharing, as long as nobody made any money.
Shelly Webster en haar rock-and-roll vriend, Eric Draven.
Shelly Webster and her nice rock-and-roll boyfriend, Eric Draven.

Voorbeeldzinnen voor "rock" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey're clinging to a rock face and actually scraping bacteria off that rock face.
Ze houden zich vast aan een rotswand en schrapen daar letterlijk bacteriën af.
EnglishThen you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
Dan begin je een idee te krijgen van de hoeveelheid rots waar we over praten.
EnglishIf we do not move in this direction, our credibility will hit rock-bottom.
Als wij op dit gebied geen vooruitgang boeken, is het met onze reputatie gedaan.
EnglishThe rock 'n' rollers had a tradition of sharing, as long as nobody made any money.
De rock-'n-rollers kennen een traditie van delen, zolang er maar niemand aan verdient.
EnglishThe most friction you have is when you first put your hand or your foot on the rock.
De meeste frictie heb je op het moment dat je hand of je voet de rots raakt.
EnglishA whirlpool, for Steve Grand, is a thing with just as much reality as a rock.
Een draaikolk is voor Steve Grand een ding met een even grote realiteit als een rots.
EnglishAnd every colony has a name, which is a number, which is painted on a rock.
Elke kolonie heeft een naam, een nummer. ~~~ Dat is op een rots geschilderd.
EnglishThere are nine, sort of, rules that I discovered after 35 years of rock climbing.
Er zijn, iets van, negen regels die ik ontdekte na 35 jaar rotsklimmen.
EnglishThe dictionary is not carved out of a piece of granite, out of a lump of rock.
Het woordenboek is niet uit een blok graniet gehakt, uit een stuk rots.
EnglishIn that moment, I became the worst thing of all: I became a rock star with a cause.
Op dat moment werd ik het ergste van alles: een rockster met een doel.
EnglishThe airlines are, as Baroness Ludford said, between a rock and a hard place.
De luchtvaartmaatschappijen zitten, zoals barones Ludford zei, tussen de wal en het schip.
EnglishAnd this painting has John James Audubon, the painter, sitting on the rock.
En op dit schilderij zit John James Audubon, de schilder, op een rots.
EnglishMr President, a biblical parable teaches the reader to build his house on a rock.
Mijnheer de Voorzitter, een bijbelse gelijkenis leert de lezer zijn huis op een rots te bouwen.
EnglishAnd secondly, he says, "You must never be afraid to rock the boat."
En ten tweede, zegt hij, "Wees nooit bang voor de knuppel in het hoenderhok."
EnglishHis motion blends right into the background -- the moving rock trick.
Het trucje van de bewegende steen. ~~~ We leren dus een hele hoop van ondiepe wateren.
EnglishThese are cavernous rock structures that I found on the site in Sokoto.
Dit zijn grotachtige rotsstructuren die ik vond op de locatie in Sokoto.
EnglishRock paintings illustrate mammals in the Sahara and ibex at Lascaux.
Op rotsschilderingen zijn zoogdieren te zien in de Sahara en steenbokken bij Lascaux.
EnglishIt is not a case of rock and roll so much as of a slow foxtrot.
Het gaat hier dus duidelijk niet om rock " n roll, maar om een langzame foxtrot.
EnglishLast week I took these pictures of rock rose, helianthemum, in Dorset.
Vorige week nam ik deze foto's van zonneroosje, Helianthemum, in Dorset.
EnglishAnd again, this was a rock probably roughly the size of this auditorium that we're sitting in.
En nogmaals, dit was een rots waarschijnlijk ongeveer de grootte van dit auditorium.