"robot" in het Nederlands

EN

"robot" - vertaling Nederlands

NL
NL

"robot" - vertaling Engels

EN
EN

robot {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And I want to actually use a robot here -- a robot named Chris -- stand up.
Ik wil hier eigenlijk gebruik maken van een robot - een robot met de naam Chris – sta op.
And so that year, I started to build this robot, Kismet, the world's first social robot.
Dus dat jaar begon ik met het bouwen van een robot, Kismet, 's werelds eerste sociale robot.
This is the Stanford Shape Deposition Manufactured robot, named Sprawl.
Dit is de robot Sprawl, in Stanford gebouwd met de 'Shape Deposition Manufacture'-methode.
NL

robot {de}

volume_up
robot
Ik wil hier eigenlijk gebruik maken van een robot - een robot met de naam Chris – sta op.
And I want to actually use a robot here -- a robot named Chris -- stand up.
Dus dat jaar begon ik met het bouwen van een robot, Kismet, 's werelds eerste sociale robot.
And so that year, I started to build this robot, Kismet, the world's first social robot.
Dit is de robot Sprawl, in Stanford gebouwd met de 'Shape Deposition Manufacture'-methode.
This is the Stanford Shape Deposition Manufactured robot, named Sprawl.

Voorbeeldzinnen voor "robot" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut if you need to reach more places than just one, you need to move the robot.
Maar als je meer dan één plek moet bereiken, dan moet je de robot verplaatsen.
EnglishAnd so what the robot does is it plans what we call a minimum snap trajectory.
De robot doet het volgende: hij plant wat wij een minimale 'snap'-baan noemen.
EnglishAs you can tell, you need to be a robot to fly this thing for thousands of hours.
Zoals je ziet moet je een robot zijn om dit ding duizenden uren te vliegen.
EnglishThis is the first time a human has controlled a robot with thought alone.
Dit is de eerste keer dat een mens alleen met gedachten een robot heeft bestuurd.
EnglishAnd here is the first active tail, in the robot, made by Boston Dynamics.
En hier is de eerste actieve staart, in de robot, gemaakt door Boston Dynamics.
EnglishThis is the next generation robot, DARwIn IV, but smarter, faster, stronger.
Dit is de robot van de volgende generatie, DARwIn IV, maar slimmer, sneller, sterker.
EnglishSo for TED we actually built a robot, over there, a prototype, with the tail.
Dus hebben we voor TED een robot gebouwd, daar, een prototype, met staart.
EnglishIt's indeed exactly this instability that allows a robot to move very [dynamically].
Het is net die instabiliteit waardoor een robot erg dynamisch kan bewegen.
EnglishAnd the robot is moving these instruments around, and powering them, down inside the body.
En de robot beweegt die instrumenten in het rond, en drijft ze aan in het lichaam.
EnglishOn the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
Rechts is een andere robotpop, die je een paar jaar geleden kon kopen.
EnglishAnd then there's a higher price point sort of robot toys -- the Sony Aibo.
Dan is er ook nog robotspeelgoed in een hogere prijsklasse - de Sony Aibo.
EnglishThis peeling inspired iRobot -- that we work with -- to build Mecho-Geckos.
Dit afpellen inspireerde iRobot om ermee aan de slag te gaan en Mecho-Gecko's te bouwen.
EnglishWe don't know whether he understood or not that the robot -- Notice the turn-taking.
We weten niet of hij wel of niet begreep, dat de robot - Let op het beurtelings reageren.
EnglishIf you increase the speed of each of these rotors, then the robot flies up, it accelerates up.
Als je de snelheid van alle rotoren verhoogt, vliegt hij omhoog en versnelt hij.
EnglishThe coordinate system is defined based on the robot, where it is and what it's looking at.
Het coördinatensysteem is gebaseerd op de robot, waar die is en waar hij naar kijkt.
EnglishAnd also I can use each one of you as the acting coach to our future robot companions.
Je kan iets leren van de robot over de gemeenschap waarin je je bevindt.
EnglishThis is a robot that you can go out and buy, and that will clean up your floor.
Dit is een robot die je kunt kopen en die je vloer zal schoonmaken.
EnglishAnd I want to actually use a robot here -- a robot named Chris -- stand up.
Ik wil hier eigenlijk gebruik maken van een robot - een robot met de naam Chris – sta op.
EnglishSo these are circular trajectories where the robot pulls about two G's.
Dit zijn cirkelbanen waarbij de robot ongeveer twee G te verwerken krijgt.
EnglishSo imagine this: What about a robot accessory for your cellphone?
Stel je dit voor: Wat dacht je van een robotaccessoire voor je mobiele telefoon?

Synoniemen (Engels) voor "robot":

robot