"Robin Hood" in het Nederlands

EN

"Robin Hood" - vertaling Nederlands

NL

"Robin Hood" - vertaling Engels

EN

Robin Hood {eigennaam}

volume_up
1. geschiedenis
Robin Hood
This is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
Dit is een bibliotheek die ik ontwierp voor de Robin Hood Foundation.
Here, if anywhere, a certain sort of Robin Hood policy will be especially good and useful.
Juist daarvoor is een soort Robin Hood-beleid zeer goed en nuttig.
It is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Het is een omgekeerde Robin Hood: het geld wordt van de armen afgepakt en aan de rijken gegeven.
NL

Robin Hood {eigennaam}

volume_up
1. geschiedenis
Robin Hood
Dit is een bibliotheek die ik ontwierp voor de Robin Hood Foundation.
This is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
Juist daarvoor is een soort Robin Hood-beleid zeer goed en nuttig.
Here, if anywhere, a certain sort of Robin Hood policy will be especially good and useful.
Het is een omgekeerde Robin Hood: het geld wordt van de armen afgepakt en aan de rijken gegeven.
It is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.

Voorbeeldzinnen voor "Robin Hood" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is Robin Hood in reverse, with the EU taking from the poor and giving to the rich.
Het is een omgekeerde Robin Hood: het geld wordt van de armen afgepakt en aan de rijken gegeven.
EnglishHere, if anywhere, a certain sort of Robin Hood policy will be especially good and useful.
Juist daarvoor is een soort Robin Hood-beleid zeer goed en nuttig.
EnglishThis is a work, a library I designed for the Robin Hood Foundation.
Dit is een bibliotheek die ik ontwierp voor de Robin Hood Foundation.
EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
In New York ben ik het hoofd van de afdeling ontwikkeling voor een non-profit-organisatie genaamd Robin Hood.
EnglishWe had the ghosts of Christmas past and Robin Hood bumping into the Sheriff of Nottingham in Mr Farage’ s contribution.
In de bijdrage van de heer Farage kwamen de geesten van Kerstmis voorbij, en liep Robin Hood de Sheriff van Nottingham tegen het lijf.
EnglishRobin Hood could not be killed.
EnglishWhat I did not know was that, a quarter of a century later, Robin Hood could commit political suicide by talking nonsense, as he has done in this House today.
Wat ik echter niet wist, is dat Robin Hood een kwarteeuw later in staat zou zijn politieke zelfmoord te plegen door de nonsens die hij vandaag in dit halfrond heeft verkondigd.
EnglishI hope that, at noon today, Mr Blair will emerge from Sherwood Forest like a proper – and not a false - Robin Hood, who gives to the poor and takes from the rich.
Ik hoop dat mijnheer Blair vandaag om twaalf uur uit Sherwood Forest komt als een echte - en niet als een valse - Robin Hood, die steelt van de rijken en geeft aan de armen.

Vergelijkbare vertalingen voor "Robin Hood" in Nederlands

robin zelfstandig naamwoord
hood zelfstandig naamwoord
hood bijvoeglijk naamwoord
to hood werkwoord