"robbery" in het Nederlands

EN

"robbery" - vertaling Nederlands

EN

robbery {zelfstandig naamwoord}

volume_up
robbery (ook: deprival)
He was convicted of rape, kidnapping and robbery, and served seven years of a 47 year sentence.
Hij werd veroordeeld voor verkrachting, ontvoering en beroving, en zat zeven jaar uit van een 47-jarige straf.
He ended up serving 18 and a half years of an 80 year sentence for rape and robbery.
Hij zou uiteindelijk 18½ jaar uitzitten van een 80-jarige straf, voor verkrachting en beroving.

Voorbeeldzinnen voor "robbery" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishArmed robbery, grievous bodily harm... and combined parking fines of more than 400...
Gewapende overval, afpersing voor 300 pond aan niet betaalde bonnen...
EnglishHe ended up serving 18 and a half years of an 80 year sentence for rape and robbery.
Hij zou uiteindelijk 18½ jaar uitzitten van een 80-jarige straf, voor verkrachting en beroving.
EnglishAnd he asked for the mandatory minimum sentence for armed robbery.
En vroeg om de verplichte minimumstraf voor een gewapende overval.
EnglishThe mandatory minimum sentence for armed robbery is five years.
De verplichte minimumstraf voor een gewapende overval is vijf jaar.
EnglishIt is also responsible for land robbery by the Kinh at the expense of the ethnic minorities.
Zij is evenzeer verantwoordelijk voor de landroof door de Kinh ten koste van de etnische minderheden.
EnglishThat, to me, is licensed robbery by our profession.
Dat is niets anders dan wettelijk goedgekeurde diefstal door juristen.
EnglishPensioners are often the victims of robbery and it would be helpful if this were to cease.
Vaak zijn gepensioneerden het slachtoffer van tassendieven en het zou goed zijn als daar iets aan werd gedaan.
EnglishHe was convicted of rape, kidnapping and robbery, and served seven years of a 47 year sentence.
Hij werd veroordeeld voor verkrachting, ontvoering en beroving, en zat zeven jaar uit van een 47-jarige straf.
EnglishThis is a photograph of Adi, a Nigerian bank manager who had his face shot off in an armed robbery.
Dit is een foto van Adi, een Nigeriaanse bankdirecteur, wiens gezicht werd afgeschoten bij een gewapende overval.
EnglishAt the beginning of this week, Mr Ferber issued a press statement with the heading 'Pure highway robbery!
De heer Ferber heeft begin deze week een perscommuniqué uitgebracht met de titel " Alleen maar oplichterij ".
EnglishThe automatic financing mechanisms produce the very opposite of solidarity, a sort of organised robbery.
Dat leidt door automatische financieringsmechanismen tot het tegendeel van solidariteit, tot georganiseerde diefstal.
EnglishEurope does not accept robbery on the highway or piracy on the high seas, so why should it accept such crimes on the Internet?
Europa accepteert geen piraterij op wegen of zeeën, waarom zouden we dat dan wel doen op internet?
EnglishOn 19 December, just before Christmas, I was the victim of a robbery in the immediate vicinity of our Parliament in Brussels.
Op 19 december, vlak voor de kerst, was ik het slachtoffer van een roofoverval vlak bij ons Parlement in Brussel.
EnglishArmed robbery, double homicide.
EnglishLast night another robbery, perpetrated by the Green-Suited Menace...... resulting in millions in diamonds stolen, with no sign of Batman.
Gisteravond zijn bij de zoveelste overval door het Groene Gevaar... voor miljoenen diamanten gestolen, zonder een teken van Batman.
EnglishA fucking robbery?
EnglishWhilst the Government has restored order in a number of towns, robbery, looting, banditry and shooting matches still continue.
Hoewel de regering in een aantal steden de publieke orde weer heeft hersteld, blijven zich berovingen, plunderingen, banditisme en schietpartijen voordoen.
EnglishAfter all, Al Capone was only convicted of tax fraud, after having escaped any punishment for murder, violence, robbery and organised crime.
Al Capone is immers ook alleen maar voor fiscale fraude veroordeeld, terwijl hij zijn straf voor moord, overvallen en gewelddadigheden heeft ontlopen.
EnglishThis is because it would be much cheaper than conventional products, probably because the state has not yet fully extended its highway robbery to include it.
Deze olie zou namelijk veel goedkoper zijn dan wat er nu op de markt is, omdat de staat misschien nog niet heel zijn roofzucht erop heeft losgelaten.
EnglishHowever, we also expect an alpine traffic policy to be based on a set of uniform rules applicable throughout Europe rather than the methods of highway robbery and the robber barons.
We verwachten echter ook dat niet struikroverij en roofriddermethoden de grondbeginselen vormen van een vervoersbeleid in de Alpen, maar uniforme spelregels, die in heel Europa geldig zijn.

Synoniemen (Engels) voor "robbery":

robbery
English
armed robbery