"robber" in het Nederlands

EN

"robber" - vertaling Nederlands

NL
EN

robber {zelfstandig naamwoord}

volume_up
robber (ook: brigand, reiver)
But in European countries, too, there are unpleasant recollections of former newcomers who came as soldiers, robbers and privileged groups of businessmen and who put the people at a disadvantage.
Maar ook in Europese landen behoudt men nog steeds een negatieve herinnering aan vroegere nieuwkomers die kwamen als soldaten, als rovers en als bevoorrechte groep ondernemers.
robber (ook: thief)
The dangerous Schengen Agreements, which abolished all controls at the European Union’ s borders, allow them to be used as drug smugglers or robbers.
Dankzij de gevaarlijke Schengen-akkoorden, waarmee alle controles aan de grenzen van de Europese Unie zijn opgeheven, kunnen ze worden gebruikt als drugskoerier of dief.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
So it is not just a question of cops and robbers any more, crime has taken on an extra dimension because of the globalisation that has changed the world we live in.
Het gaat met andere woorden niet langer alleen maar over het aspect politie-dief, er is meer, en wel als gevolg van de toenemende mondialisering in de wereld waarin wij leven.

Voorbeeldzinnen voor "robber" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think you think I'm a bank robber.
Ik denk, dat jij denkt dat ik een bankovervaller ben.
EnglishThe wealthiest robber barons of the last century, the emperors on this planet, could have never dreamed of such luxuries.
De rijkste roofridders van de vorige eeuw, de keizers op deze planeet hadden nooit kunnen dromen van een dergelijke luxe.
EnglishWhite Bank Robber.
EnglishAnd it reminded me of that old joke where the bank robber comes out of the courthouse handcuffed, and the reporter yells, "Hey, Willy.
En dat deed me denken aan die oude mop waarin de bankovervaller geboeid uit het gerechtsgebouw komt, en de journalist schreeuwt, "He, Willy.
EnglishBut there must be political will on the Russian side to eliminate the 'robber baron'style of capitalism which has developed since 1991.
Maar er moet ook de politieke wil aan Russische zijde zijn om het roofkapitalisme dat zich sinds 1991 ontwikkeld heeft uit de weg te ruimen.
EnglishI must say, to save my honour, that it referred to only two Members, who tried to practise mediaeval politics in modern Europe, like robber barons.
Ik moet dit zeggen om de eer van velen te redden; het sloeg slechts op twee parlementsleden die gepoogd hebben als roofridders in een modern Europa middeleeuwse politiek te bedrijven.
EnglishHowever, we also expect an alpine traffic policy to be based on a set of uniform rules applicable throughout Europe rather than the methods of highway robbery and the robber barons.
We verwachten echter ook dat niet struikroverij en roofriddermethoden de grondbeginselen vormen van een vervoersbeleid in de Alpen, maar uniforme spelregels, die in heel Europa geldig zijn.
EnglishHowever, I would like to reject most adamantly part of what has been said here today - by Mr Ferber and previously - and that is that this is the behaviour of robber barons, of highway robbers.
Maar ik wil nadrukkelijk bestrijden wat door sommigen - door collega Ferber en ook voordien reeds - gezegd werd, namelijk dat het hier om roofridderpraktijken of struikroverij gaat.