EN

robbed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
robbed (ook: bereft)
They are so important for a people that has been robbed of its identity by stealth.
Die zijn zo belangrijk voor een volk dat sluipenderwijs van zijn identiteit beroofd wordt.
Probably told them he robbed a liquor store.
Ze hebben hen vast verteld dat hij een drankwinkel beroofd heeft.
Thousands, mostly black agricultural labourers, are also robbed of their jobs and driven from their houses.
Duizenden, meest zwarte landarbeiders, worden eveneens beroofd van hun baan en verjaagd uit hun huizen.

Voorbeeldzinnen voor "robbed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOne night, he drank a little too much, and he robbed a cab driver -- stole 50 dollars.
Op een nacht had hij teveel gedronken, en beroofde een taxichauffeur -- stal $50.
EnglishWe must not forget that Communism robbed these young people of language opportunities.
Wij mogen niet vergeten dat het communisme deze jongeren hun taal heeft ontnomen.
EnglishThey are so important for a people that has been robbed of its identity by stealth.
Die zijn zo belangrijk voor een volk dat sluipenderwijs van zijn identiteit beroofd wordt.
EnglishWe cannot allow those who have been robbed then to be punished too.
Het gaat niet op dat de mensen die men heeft bestolen nu ook nog worden gestraft.
EnglishThey are now being robbed of everything and people are given weapons instead.
Nu worden ze leeggeroofd en de mensen krijgen wapens in de plaats.
EnglishThe Democratic Republic of Congo has been exploited, looted and robbed.
De Democratische Republiek Congo is uitgebuit, geplunderd en bestolen.
EnglishThe women of Afghanistan have been robbed of their voice.
Daarbij worden zij door de internationale heroïnehandel gefinancierd en gesteund.
EnglishThousands, mostly black agricultural labourers, are also robbed of their jobs and driven from their houses.
Duizenden, meest zwarte landarbeiders, worden eveneens beroofd van hun baan en verjaagd uit hun huizen.
EnglishProbably told them he robbed a liquor store.
Ze hebben hen vast verteld dat hij een drankwinkel beroofd heeft.
EnglishThe occupation has also robbed us of freedom.’
De bezetting heeft ook ons tot onvrije mensen gemaakt.
EnglishHe robbed him at gunpoint. ~~~ It was a toy gun.
Hij beroofde hem terwijl hij hem onder schot hield.
EnglishYou have robbed the people of Europe of their freedom, their independence, their jobs, their currency and their democracy.
U heeft de volkeren hun vrijheid, hun onafhankelijkheid, hun werk, hun geld en hun democratie ontnomen.
EnglishHank was right in the middle of this very touching apology...... when I discovered that my warehouse was being robbed.
Hank was net met zijn ontroerende verontschuldigingen bezig...... toen ik ontdekte dat het warenhuis werd berooft.
EnglishHe robbed every ounce of hope from my being.
EnglishIn the midst of the crisis the pig industry was robbed in one night of 40 % of its slaughter capacity and curing capacity.
Op het hoogtepunt van de crisis werd de varkenssector in een nacht beroofd van 40 % van haar slacht- en verwerkingscapaciteit.
EnglishThey are exposed to the heaviest physical burdens from an early age, thus being robbed of a carefree childhood.
Al vroeg worden de kinderen aan loodzware fysieke arbeid blootgesteld en wordt hen het uitzicht op een vrije, onbekommerde jeugd ontnomen.
EnglishThey couldn't have robbed any banks!
EnglishYou robbed a dead man.
EnglishDo you feel robbed?
EnglishEurope will not, however, be made any stronger by the Balkan countries being robbed of their prospects of accession or seeing them deferred to the distant future.
Europa wordt niet sterker als we de Balkanlanden het vooruitzicht op toetreding ontnemen of op de lange baan schuiven.