EN

to rob [robbed|robbed] {werkwoord}

volume_up
We want to rob the very poor in order to pay the slightly less poor.
We willen de allerarmsten beroven om geld te geven aan de iets minder armen.
We must not rob the poorest countries to achieve our own political ends.
We moeten de armste landen niet beroven om onze eigen politieke doelen na te kunnen jagen.
We must not rob the Member States of their power of action in the field of training and culture.
Laten we de lidstaten niet beroven van hun daadkracht op het gebied van onderwijs en cultuur!
The Democratic Republic of Congo has been exploited, looted and robbed.
De Democratische Republiek Congo is uitgebuit, geplunderd en bestolen.
For my part I believe quite the opposite, that patents, as Mr Telkämper said a moment ago, often simply allow the weak to be robbed by the strong.
Ik denk integendeel dat een octrooi, zoals de heer Telkämper zojuist heeft gezegd, vaak leidt tot het bestelen van een zwakke door een sterke.
Waarom overval je banken?"
Overval je graag banken?
NL

rob {de}

volume_up
1. dierkunde
rob (ook: zeehond, zeerob)
Het gaat niet altijd over walvissen en robben die beschermd moeten worden en die ongetwijfeld meer in de belangstelling staan.
It is not always just whales and seals which the public wants protected, and which attract, without doubt, greater attention from them.

Voorbeeldzinnen voor "to rob" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat the Commissioner is proposing to us is that we rob Peter to pay Paul.
Wat de commissaris ons voorstelt, is het ene gat met het andere vullen.
EnglishWe want to rob the very poor in order to pay the slightly less poor.
We willen de allerarmsten beroven om geld te geven aan de iets minder armen.
EnglishWe must not rob the poorest countries to achieve our own political ends.
We moeten de armste landen niet beroven om onze eigen politieke doelen na te kunnen jagen.
EnglishAnd Rob got that message, but his answer was, "We're both listening."
Rob kreeg dit bericht, maar zijn antwoord was: "Wij luisteren allebei."
EnglishRob Hall, we heard by radio, was up here, at this point in the storm with Doug Hansen.
Via de radio hoorden we dat Rob Hall daarboven was, op dit moment van de storm met Doug Hansen.
EnglishWhile I was taking care of them, we got more news about Rob Hall.
Terwijl ik ze aan het verzorgen was, kregen we meer nieuws van Rob Hall.
EnglishAnd we heard that Rob was OK, but Doug was too weak to come down.
En we hoorden dat Rob oké was, maar Doug was te zwak om af te dalen.
EnglishWe must not rob the Member States of their power of action in the field of training and culture.
Laten we de lidstaten niet beroven van hun daadkracht op het gebied van onderwijs en cultuur!
EnglishRob then signed off, and that was the last we ever heard of him.
Rob sloot toen af, dat was het laatste dat we ooit van hem hoorden.
EnglishThat was done, and Rob and his wife had their last conversation.
Rob vroeg om hem met haar te worden verbonden. ~~~ Dit gebeurde.
EnglishI beg you not to rob these people of their last hope.
Ik zou u met klem willen vragen om deze mensen niet alle hoop te ontnemen!
EnglishThey do not fight each other, but they rob the civilian population of the little it has left.
Ze vechten niet tegen mekaar, maar ze nemen van de burgerbevolking het weinige af dat deze nog heeft.
EnglishI want to rob a bank in a film, but do it with a gun, with a gun, not with a bomb strapped around me, right.
Maar ik wil het met een pistool doen, een pistool, niet met een bomgordel om, snap je?
EnglishHis wife was home in New Zealand, seven months pregnant with their first child, and Rob asked to be patched into her.
Zijn vrouw was thuis, in Nieuw-Zeeland, zeven maanden zwanger van hun eerste kind.
EnglishNo one wants to rob the Member States of their authority but a bit more openness would not go amiss.
Niemand wil de lidstaten beroven van hun bevoegdheden, maar een beetje water bij de wijn zou toch wel mogen.
EnglishI also know that we cannot rob Peter to pay Paul.
Ik weet ook dat men niet het ene gat met het andere kan vullen.
EnglishBut Rob Van Lier has recently shown that it isn't.
Maar Rob Van Lier heeft recent aangetoond dat het niet zo is.
EnglishSuch a reduction could rob enlargement of its economic sense, and eventually of its political sense also.
Een dergelijke verlaging zou de uitbreiding haar economische en uiteindelijk ook politieke zin ontnemen.
EnglishThis would rob a people of the best of itself.
Dit zou een volk beroven van het beste dat het in zich heeft.
EnglishI expected them to say to Rob, "Hold on.
Ik verwachte dat ze Rob zouden zeggen: "Houd vol.