"road system" in het Nederlands

EN

"road system" - vertaling Nederlands

EN

road system {zelfstandig naamwoord}

volume_up
road system (ook: network of roads)
It is hurtful when you go back and you are told that: " No, we must improve the road system - we must not improve the rail system ".
Het is pijnlijk als je bij thuiskomst de opmerking hoort: " We moeten juist het wegennet verbeteren en niet het spoorwegsysteem ".

Voorbeeldzinnen voor "road system" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBy that time, we shall hopefully at long last have achieved an overall system of road tolls for the whole of the EU.
Tegen die tijd hebben we in de hele EU hopelijk eindelijk een allesomvattend heffingssysteem voor weggebruikers.
EnglishI should like us to make a leap of imagination and imagine that we were about to develop a road transport system today.
Ik zou willen dat we eens een gedachte-experiment uitvoerden door ons voor te stellen dat we vandaag een wegvervoerssysteem moesten opzetten.
EnglishIt is hurtful when you go back and you are told that: " No, we must improve the road system - we must not improve the rail system ".
Het is pijnlijk als je bij thuiskomst de opmerking hoort: " We moeten juist het wegennet verbeteren en niet het spoorwegsysteem ".
EnglishThis will help make the road system safer and more sustainable, which is crucial to the execution of future transport policy.
Dit zal bijdragen aan een veiliger en duurzamer wegvervoer, hetgeen van fundamenteel belang is voor de tenuitvoerlegging van vervoersbeleid in de toekomst.
EnglishIn order to be able to internalize the external costs, the Commission is proposing the introduction of an electronic road pricing system.
Met het oog op de internalisering van de externe kosten stelt de Commissie een elektronische wegentol voor, met andere woorden een road pricing -systeem.
EnglishAt any rate, we Christian Democrats totally reject a road pricing system that would involve a special charge for lorries or cars entering the inner cities.
Wij christen-democraten zijn in ieder geval gekant tegen een systeem van road pricing op basis van speciale heffingen voor vrachtwagens en personenwagens in de binnenstad.
EnglishThe Marco Polo programme may help in this direction, by financing appropriate actions to prevent the risk of our road transport system collapsing.
Het Marco Polo II-programma kan hieraan een bijdrage leveren via de financiering van maatregelen waarmee het gevaar van ineenstorting van het wegvervoersysteem kan worden voorkomen.
EnglishIn order to prevent delays and make better use of our overstretched infrastructure it is better to favour economically important traffic using a system of road pricing.
Ter bestrijding van opstoppingen en voor een betere benutting van de schaarse infrastructuur is het beter het economisch belangrijke verkeer te bevoorrechten met een systeem van road pricing.

Vergelijkbare vertalingen voor "road system" in Nederlands

system zelfstandig naamwoord
road zelfstandig naamwoord
operating system zelfstandig naamwoord
road block zelfstandig naamwoord
tracking system zelfstandig naamwoord
coordinate system zelfstandig naamwoord
internal control system zelfstandig naamwoord
accounting system zelfstandig naamwoord
water system zelfstandig naamwoord
wm system zelfstandig naamwoord