"Riyadh" in het Nederlands

EN

"Riyadh" - vertaling Nederlands

NL
EN

Riyadh {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Riyadh
volume_up
Riyad {eigenn.} (stad)
I hope this message will also be heard in Riyadh.
Ik hoop dat deze boodschap ook in Riyad gehoord zal worden.
Riyadh had an 82 % turnout of men only, even though the Saudi Arabian electoral law states that citizens are eligible to vote.
In Riyad was de opkomst 82 procent, maar alleen mannen, ofschoon volgens de kieswet van Saoedi-Arabië burgers kiesrecht hebben.
The triple suicide bombing in Riyadh demonstrates that it is just as prevalent as always in spite of the military action in Iraq.
Een strijd die niets aan actualiteit heeft ingeboet, ondanks het militaire optreden in Irak, zoals blijkt uit de driedubbele aanslag in Riyad.

Voorbeeldzinnen voor "Riyadh" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope this message will also be heard in Riyadh.
Ik hoop dat deze boodschap ook in Riyad gehoord zal worden.
EnglishRiyadh had an 82 % turnout of men only, even though the Saudi Arabian electoral law states that citizens are eligible to vote.
In Riyad was de opkomst 82 procent, maar alleen mannen, ofschoon volgens de kieswet van Saoedi-Arabië burgers kiesrecht hebben.
EnglishThe triple suicide bombing in Riyadh demonstrates that it is just as prevalent as always in spite of the military action in Iraq.
Een strijd die niets aan actualiteit heeft ingeboet, ondanks het militaire optreden in Irak, zoals blijkt uit de driedubbele aanslag in Riyad.
EnglishTo this end, European Union members are contributing data to the Joint Oil Data Initiative, due to be launched in Riyadh later this year.
Hiertoe verstrekken lidstaten van de Europese Unie gegevens aan het Gezamenlijk Initiatief voor Oliegegevens, dat later dit jaar in Riyad zal worden geïntroduceerd.
EnglishMr President, I first wish to join with the other Members in condemning the terrible terrorist atrocity in Riyadh and offering sympathy to the bereaved and injured.
Mijnheer de Voorzitter, net als de andere leden veroordeel ik de terroristische gruweldaad in Riyad en wil ik mijn medeleven betuigen met hen die dierbaren hebben verloren of gewond zijn geraakt.

Synoniemen (Engels) voor "Riyadh":

Riyadh