"to revert to" in het Nederlands

EN

"to revert to" - vertaling Nederlands

EN

to revert to {werkwoord}

volume_up
to revert to
to revert to
A farm that opts for a genetically modified crop cannot then revert to conventional or organic farming.
Als we kiezen voor genetisch gemodificeerde gewassen kunnen we later niet meer terugkeren tot conventionele en biologische landbouw.
The Council, in its conclusions of 21 February, stressed that Kosovo must not revert to the pre-1999 situation.
In zijn conclusies van 21 februari heeft de Raad benadrukt dat Kosovo niet moet terugkeren tot de situatie van vóór 1999.

Vergelijkbare vertalingen voor "to revert to" in Nederlands

to revert werkwoord
to voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "to revert to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAfter 2000 years of Christianity we still revert to bomb, to maim and to kill.
Na 2000 jaar christendom kunnen wij nog steeds niet zonder bombarderen, verminken en doden.
EnglishNeither was there a qualified majority within this House to revert to Article 272.
Er was evenmin een gekwalificeerde meerderheid in dit Huis om terug te vallen op artikel 272.
EnglishIn less than twelve weeks from now Hong Kong will revert to the People's Republic of China.
Over minder dan 12 weken zal Hongkong overgaan naar de Volksrepubliek China.
EnglishTurkey has no alternative, other than to revert back to its sorry past.
Het enige alternatief voor Turkije is dat het opnieuw in zijn vroegere ellende vervalt.
EnglishIs that really the sort of situation we want to revert to in a debate on human rights?
Ik moet eerlijk zeggen dat dit debat zeer slecht van start is gegaan.
EnglishTo consider them as forming part of a group would be to revert to Soviet logic.
Wanneer we hen als leden van een groep beschouwen, vervallen we opnieuw in de sovjetgedachtegang.
EnglishAnd would we revert back to being more like animals, more primal modes of communication?
Zouden we teruggaan naar meer dierlijke vormen van communicatie?
EnglishIn this sense I should like to revert to what the Commissioner said.
Het is beter dat de betrokken landen zelf duidelijkheid brengen.
EnglishIn such a situation, it is easy to revert to the solution applied in the past: public funding.
In zo'n situatie is het makkelijk om een ouderwetse oplossing te zoeken: overheidsfinanciering.
EnglishThis will therefore revert us to a simple majority both to grant and to refuse discharge.
Zodoende is er nu zowel voor verlening als voor weigering van kwijting een gewone meerderheid vereist.
EnglishWe must ask ourselves a question and then revert the terms.
We moeten ons een vraag stellen en daarna de zaak omdraaien.
EnglishWhen we finish the votes I will try to communicate with the Council and revert to you on whatever it is I have discovered.
Zodra wij klaar zijn met de stemming zal ik proberen contact op te nemen met de Raad.
EnglishI would like to revert to the last point I made.
Ik wil nog even terugkomen op het laatste punt dat ik noemde.
EnglishRegarding the issues of offices and heating, and spam on e-mail, let us revert to you and other Members.
Ik stel voor dat we later op de onderwerpen temperatuurregeling op kantoor en e-mail-spam zullen terugkomen.
EnglishWe cannot allow cross-border cooperation to revert to the conditions of the old interzone border.
De grensoverschrijdende samenwerking mag niet worden teruggedraaid tot wat ze in de tijd van het ijzeren gordijn was.
EnglishSo it is not a good idea to revert to the Council decision concerning the banning of leghold traps.
Daarom is het geen goed idee om terug te komen op de beslissing van de Raad betreffende het verbod van wildklemmen.
EnglishLet me revert now to my rapporteur’ s role.
Dan ga ik nu weer door in mijn hoedanigheid als rapporteur.
EnglishI hope that we will study point 9 and revert to it when we do discuss business communication.
Ik hoop dat wij paragraaf 9 goed zullen bekijken en hierop terug zullen komen bij de bespreking van de zakelijke communicatie.
EnglishOnly if they are able to do so will we revert to sampling, to selecting, which is often controlled.
Pas als zij daartoe inderdaad in staat zijn, wordt ook de steekproef, de selectie die vaak gecontroleerd wordt, verkleind.
EnglishIn these circumstances, your comment that you would like to revert to the initial budget is unsatisfactory.
We zijn dan ook niet echt blij met uw opmerking waarin u aangaf terug te willen keren naar het oorspronkelijke budget.