"relocation" in het Nederlands

EN

"relocation" - vertaling Nederlands

EN

relocation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Shutdowns and relocation have an impact on companies ' workforces.
Sluiting of verplaatsing hebben gevolgen voor de werknemers van bedrijven.
Briefly, let us not directly link the relocation of jobs to the aid policy.
Kortom, je moet de verplaatsing van werkgelegenheid niet onmiddellijk relateren aan steunbeleid.
We must also be very careful with regard to relocation.
Wij moeten ook voorzichtig zijn wat verplaatsing betreft.

Synoniemen (Engels) voor "relocation":

relocation

Voorbeeldzinnen voor "relocation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe do not, however, believe that all relocation is wrong as a matter of course.
Wij vinden echter niet dat alle bedrijfsverplaatsingen in hun algemeenheid verkeerd zijn.
EnglishHowever, I cannot act in the broader context of relocation processes in general.
Ik kan in de bredere context van verplaatsingsprocessen in het algemeen echter niets doen.
EnglishIn this context, we find ourselves facing the difficult problem of relocation.
In dat verband worden wij geconfronteerd met het moeilijke probleem van de delokalisering.
EnglishThis would have a far-reaching influence on the relocation of companies.
Dit heeft ook verstrekkende gevolgen voor de hervestiging van ondernemingen.
EnglishI do not feel, however, that some forms of relocation are avoidable.
Ik geloof echter wel dat sommige bedrijfsverplaatsingen onvermijdelijk zijn.
EnglishMr President, we Greens are by no means against relocation, on the contrary!
Mijnheer de Voorzitter, wij groenen zijn zeker niet principieel tegen bedrijfsverplaatsingen.
EnglishLet me turn to the issue of staff and the relocation of staff.
Ik wil het volgende zeggen over medewerkers en het herschikken van medewerkers.
EnglishThe process of relocation is in reality fundamentally unilateral.
Bedrijfsverplaatsingen zijn eigenlijk een volledig unilateraal verschijnsel.
EnglishMr President, that, in a few words, is what I wanted to say about relocation.
Dit is, mijnheer de Voorzitter, wat ik in kort bestek wilde zeggen over de bedrijfsverplaatsingen.
EnglishThis kind of relocation and restructuring, Commissioner, is this century's way of doing business.
Dit soort verplaatsingen en herstructureringen zijn de klapper van de eeuw.
EnglishI welcome this report on relocation in the context of regional development.
- Ik verwelkom dit verslag over bedrijfsverplaatsingen in het kader van de regionale ontwikkeling.
EnglishPolicy which facilitates relocation thus damages social cohesion.
Zo wordt de sociale cohesie aangetast door een beleid dat bedrijfsverplaatsing bevordert.
EnglishI turn now to the question of subsidies and relocation.
Ik wil nog iets zeggen over het punt van de subsidies en de delokalisering.
EnglishFinal point: the inclusion of a clause preventing the relocation of broadcasters to neighbouring states.
Ten derde en ten laatste, toevoeging van een anti-verplaatsingsclausule.
EnglishMany factors can contribute to relocation decisions.
Het besluit om een fabriek te verplaatsen is afhankelijk van vele factoren.
EnglishThe report was supposed to have dealt with relocation and direct investments in third countries.
Het verslag zou moeten gaan over bedrijfsverplaatsingen en directe investeringen in derde landen.
EnglishThe report is supposed to deal with relocation and foreign direct investment in third countries.
Het verslag zou moeten gaan over bedrijfsverplaatsingen en directe investeringen in derde landen.
EnglishWe should, therefore, all be looking for ways to reduce such negative impact as relocation has.
Daarom moeten wij nagaan hoe wij de negatieve gevolgen van bedrijfsverplaatsingen kunnen opvangen.
EnglishFinally, I would like to say something about relocation and extra jobs.
Ten laatste, een woord over delokalisatie en extra jobs.
EnglishHow are we going to prevent the relocation of companies?
Hoe voorkomen we dat bedrijven naar het buitenland worden verplaatst?