EN

record {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Strasbourg is a place that appreciates the importance of this record.
In Straatsburg weet men dit record maar al te goed naar waarde te schatten.
This is a record rarely achieved, for which the Committee on Research must be thanked.
Dit is een record en daarvoor wilde ik de commissie onderzoek van harte bedanken.
That must be a record, which does nothing to make the Treaty easier to read.
Dat grote aantal is een record en bevordert de leesbaarheid van het Verdrag niet.
There is no record of this in the verbatim report of proceedings.
Daarvan staat niets in het volledig verslag van de vergadering.
This explanation of vote is necessary in order to correct the record.
Deze stemverklaring is nodig om het verslag te corrigeren.
I shall pass on the record of this debate to my colleague David Byrne.
Ik zal het verslag van dit debat aan mijn collega David Byrne doorgeven.
We have a proud record in Ireland of providing soldiers to serve with the UN, and I wish to see the role continued.
Ierland heeft een reputatie om trots op te zijn, als het gaat om de levering van soldaten voor VNkorpsen en ik zou graag zien dat het die rol behoudt.
I also want recorded in this House the important role played by my party leader.
Graag wil ik hier ook de belangrijke rol memoreren die mijn partijleider in deze hele zaak heeft gespeeld.
Nowhere on Earth offers us such a perfect record.
Nergens op Aarde wordt je zo'n perfect register geboden.
And thirdly, it is absolutely vital that a careful record should be kept of all these details in a register.
Ten derde, het is absoluut noodzakelijk dat dit alles in een register nauwkeurig wordt bijgehouden.
It will therefore be possible for Member States to record the locations of the resultant crops.
Op die manier kunnen de lidstaten een register bijhouden van de locaties van de betrokken gewassen.
Dat was Bob z'n nieuwste plaat, ja.
Wil je een plaat opnemen?
I've been working on my new record and I've never played these songs for anybody except the microphone.
Ik heb aan mijn nieuwe plaat gewerkt en ik heb deze liedjes nog nooit voor iemand gespeeld behalve voor de microfoon.
Its data system was felt to need modernising; there was a call for improved record-keeping.
Het rapport van de Rekenkamer gaat over de manier waarop UCLAF is georganiseerd.
What you see now, are the records of assault on the media to date.
Wat u hier ziet, zijn de rapporten van alle aanvallen die we er op hebben ondernomen.
There are even records of people being executed for refusing to grow potatoes.
Er zijn zelfs rapporten van mensen die zijn geëxecuteerd omdat ze weigerden aardappelen te verbouwen.
record (ook: album, plate, slab)
I was a big record collector -- the records didn't make it.
Ik was een groot platenverzamelaar -- de platen hebben 't niet gehaald.
I had a meeting with a record label last night.
Afgelopen avond had ik een afspraak met een platen maatschappij.
However, the first shifts and particularly in the record and book trade have already been observed.
Toch worden de eerste verschuivingen van de co-patronen met name bij de platen- en de boekhandel al waargenomen.
record (ook: report)
It is pointless for us to make corrections if they are not recorded.
Het is zinloos dat wij om correcties verzoeken, als er geen melding van wordt gemaakt.
Ik wil hiervan graag melding maken.
It is incredible that the Commission can, in these circumstances, record President Gayoom's commitment to democratisation.
Het is ongelooflijk dat de Commissie onder deze omstandigheden melding kan maken van de inzet van president Gayoom op het gebied van democratisering.
So this leads me to ask: " Why do n't we introduce an electronic record which can read books for those who have poor sight, those who cannot read?
Daarom heb ik mij de volgende vraag gesteld: " Waarom maken wij geen elektronische schijf die boeken voorleest voor degenen die niet goed kunnen zien of lezen?
record (ook: dial, disc)
record (ook: exposé, report)
NL

record {het}

volume_up
In Straatsburg weet men dit record maar al te goed naar waarde te schatten.
Strasbourg is a place that appreciates the importance of this record.
Dit is een record en daarvoor wilde ik de commissie onderzoek van harte bedanken.
This is a record rarely achieved, for which the Committee on Research must be thanked.
Dat grote aantal is een record en bevordert de leesbaarheid van het Verdrag niet.
That must be a record, which does nothing to make the Treaty easier to read.

Voorbeeldzinnen voor "record" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA suspension mechanism for those who consistently have a poor human rights record.
Een schorsingsmechanisme voor landen die stelselmatig de mensenrechten schenden.
EnglishAnd one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
Op een dag zal zo'n soort boot waarschijnlijk het wereldsnelheidsrecord breken.
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Wij zijn trots op onze reputatie en willen die door zoiets niet laten aantasten.
EnglishThat is why the turnout in the European elections in June was down to a record low.
Daarom ook was de opkomst bij de Europese verkiezingen in juni nog nooit zo laag.
EnglishThat must be a record, which does nothing to make the Treaty easier to read.
Dat grote aantal is een record en bevordert de leesbaarheid van het Verdrag niet.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Samen hadden we het wereldrecord gebroken voor een tocht naar de zuidpool.
EnglishWe wish to record formally the breaking of these promises by the Commission
Wij willen officieel laten vastleggen dat de Commissie deze beloften gebroken heeft.
EnglishThis is a record rarely achieved, for which the Committee on Research must be thanked.
Dit is een record en daarvoor wilde ik de commissie onderzoek van harte bedanken.
EnglishThese guarantees are based on rules and procedures that are a matter of public record.
Deze waarborgen zijn gebaseerd op algemeen bekende voorschriften en procedures.
EnglishMadam President, I wish to table another amendment to the record of yesterday's vote.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou nog iets over de stemming van gisteren willen zeggen.
EnglishWe have, as you know, a record number of complaints from Ireland in particular.
We hebben, zoals u weet, een recordaantal klachten uit met name Ierland.
EnglishI would ask that you or your services look at that and that it be put on record.
Ik zou u of uw diensten willen vragen hiernaar te kijken en dit officieel vast te leggen.
EnglishThis is bursty words, looking at the historical record of State of the Union Addresses.
Hier is het historisch archief van de "State of the Union"-toespraken genomen.
EnglishNo country has a perfect record when it comes to enforcing environmental legislation.
Geen enkel land heeft een perfecte reputatie inzake de naleving van milieuwetgeving.
EnglishThat being said, our general track record and ability to trace and document is quite good.
Maar onze resultaten op het gebied van opsporing en documentatie zijn heel goed.
EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Het ging niet om het cv - records breken en zo - het was meer "wie ben ik geworden?"
EnglishIt is also clearly the reason for the record high level of unemployment in the EU.
Dit is natuurlijk ook de reden voor het recordaantal werklozen in de EU.
EnglishFor the record, UK Government investment in regions has fallen since 1984 by 75 %.
De investeringen van de Britse regering in de regio's zijn sedert 1984 met 75 % gedaald.
EnglishI want this on the record because it will be of even greater importance in the future.
Ik wilde dit even zeggen omdat dit in het vervolg van groot belang zal zijn.
EnglishUp to now, we still have no record of gender, but this is a step that should be taken.
Daarbij wordt het geslacht niet vermeld, maar dat zou een volgende stap kunnen zijn.