EN

ranking {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "ranking" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI myself come from a Member State that is not high-ranking in this respect.
Zelf kom ik uit een lidstaat die niet bepaald bovenaan staat in de ranking.
EnglishWe also received notification that a high-ranking Burmese delegation is in Brussels.
Ook wij hebben het bericht gekregen dat officiële Birmese afgevaardigden van hoog niveau in Brussel zijn.
EnglishThe Commission's aim was not to establish a ranking of Member States or to lecture them.
Het was niet de bedoeling van de Commissie om een ranglijst van lidstaten te maken, of om ze de les te lezen.
EnglishBut to date there had not necessarily been any form of ranking or factors dictating exclusion.
Tot op heden was er echter niet noodzakelijkerwijze sprake van prioriteitstelling, noch van factoren voor uitsluiting.
EnglishFirst of all, I am confused about the ranking he applied.
Ook ik ben verbaasd over de indeling die hij gaf.
EnglishI've heard about him; he's a top-ranking architect.
Ik heb over hem gehoord; hij is een top-architect.
EnglishThere is a need to strike a balance between a genuine ranking and avoiding additional bureaucracy.
We moeten een daadwerkelijke prioriteitstelling zien te verzoenen met zo min mogelijk overbodige bureaucratische rompslomp.
EnglishExperience will show delays here and there, however, and then the ranking will have to be reviewed.
De ervaring zal echter uitwijzen dat er hier en daar vertragingen optreden, waardoor de volgorde zal moeten worden herzien.
EnglishTuberculosis is the leading cause of death among women of reproductive age, ranking even above death in childbirth.
Tuberculose is de grootste doodsoorzaak bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, meer nog dan kraambedsterfte.
EnglishA high-ranking health official in Canada, however, has been quick to deny the possibility of infection.
Een hoge ambtenaar van de gezondheidszorg in Canada heeft zich echter gehaast de mogelijkheid van besmetting te betwisten.
EnglishThese are reports, not report cards, and I too shall avoid any form of ranking of candidates in the future.
Deze verslagen zijn echter geen schoolrapporten, en ik zal in de toekomst dan ook elke rangorde van kandidaten vermijden.
EnglishSurely the lowest-ranking official in Qin
Dat is de laagste rang van alle ambtenaren van Qin.
EnglishThe country is fifth to last in the world press freedom ranking drawn up by Reporters without Borders.
Eritrea staat op de op vier na laatste plaats op de lijst die door Verslaggevers Zonder Grenzen inzake persvrijheid is opgesteld.
EnglishThis ranking is precisely the characteristic that we want to enhance, and it is dependent on the level of the method of intervention.
Wij willen het aspect " prioriteitstelling " versterken en dit hangt samen met de wijze van optreden.
EnglishThe Council is not in a position to comment on the ranking of the Member States in the United Nations Human Poverty Index 2004.
- Het is niet aan de Raad om uitspraken te doen over de plaats van de lidstaten op de ranglijst van ` ' van de VN.
EnglishOn this point I disagree with some colleagues who believe it would be better to establish a comparison with high-ranking civil servants.
Ik ben het dan ook niet eens met de collega's die onze situatie willen vergelijken met die van een hoge ambtenaar.
EnglishAnd what you will find is a very, very low-ranking bitch will quite easily keep a bone away from a high-ranking male.
En wat je zult zien is dat een heel erg laag gerangeerde teef vrij gemakkelijk een bot weg kan houden van een hoog gerangeerd mannetje.
EnglishSo then here's the final ranking.
EnglishAnd this holds true for all ranking lists on TED.com except if you want to have a talk that's beautiful, inspiring or funny.
En dit geldt voor alle lijsten met waarderingen op TED.com behalve als je een praatje wil houden dat mooi, inspirerend of grappig is.
EnglishIt focuses on police reform through the monitoring and mentoring of middle-ranking to senior officers in the police force.
Het hervormen van het politiekorps geschiedt door controle en begeleiding van hoge politiefunctionarissen en functionarissen in het middenkader.