"to quash" in het Nederlands

EN

"to quash" - vertaling Nederlands

EN

to quash [quashed|quashed] {werkwoord}

volume_up
If the appeal is well founded, the Court of Justice shall quash the decision of the General Court.
In geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening vernietigt het Hof van Justitie de beslissing van het Gerecht.
But traditional contradictions, such as the gap between North and South and the transatlantic tensions, have quashed these goals.
Maar klassieke tegenstellingen zoals de kloof tussen Noord en Zuid en de transatlantische spanningen hebben dat verijdeld.
to quash (ook: to abort)

Voorbeeldzinnen voor "to quash" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf the appeal is well founded, the Court of Justice shall quash the decision of the General Court.
In geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening vernietigt het Hof van Justitie de beslissing van het Gerecht.
EnglishAnd you could only quash these suspicions, Mr Poettering, if you were in favour of a speedy decision by this House!
Deze verdenking, collega Poettering, kunt u nu de kop indrukken door u uit te spreken voor een snelle beslissing in dit Parlement!
EnglishSome countries attempted to quash wordings about governments ' responsibility to protect women from various forms of violence.
Een aantal landen probeerde formuleringen te schrappen over de verantwoordelijkheid van de regering om vrouwen te beschermen tegen verschillende vormen van geweld.