"to put to the test" in het Nederlands

EN

"to put to the test" - vertaling Nederlands

EN to put to the test
volume_up
[idioom]

to put to the test
op de proef stellen

Vergelijkbare vertalingen voor "to put to the test" in Nederlands

put zelfstandig naamwoord
to put werkwoord
to voorzetsel
the lidwoord
to the lidwoord
test zelfstandig naamwoord
to test werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "to put to the test" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis cooperation is currently being put to the test in the fight against terrorism.
Van deze samenwerking wordt veel verwacht in de strijd tegen het terrorisme.
EnglishCooperation between ALTHEA and NATO is therefore also being put to the test.
De samenwerking tussen de NAVO en ALTHEA wordt nu dus eveneens aan een test onderworpen.
EnglishMadam President, over the next few months, Europe is going to be put to the test.
Mijnheer de Voorzitter, in de komende maanden gaat voor Europa de proef op de som genomen worden.
EnglishWe are the ones on trial: it is not the Council that is being put to the test today but Parliament.
We are on trial: niet de Raad wordt vandaag op de proef gesteld maar het Parlement.
EnglishThis has been a long and demanding exercise in which patience has been truly put to the test.
Het was een langdurige en veeleisende taak waarin het geduld echt op de proef werd gesteld.
EnglishOur duty of solidarity was at stake, and our concept of Europe was being put to the test.
Onze solidariteitsplicht stond op het spel en onze opvatting over Europa werd op de proef gesteld.
EnglishThe Union may perhaps be put to the test next year in Bosnia.
Wellicht wordt de Unie al volgend jaar in Bosnië op de proef gesteld.
EnglishEurope was also put to the test and the European Union has to do some deep soul-searching.
Ook Europa wordt op de proef gesteld, en daarom zal de Europese Unie een gewetensonderzoek moeten doen.
EnglishObviously, major economic interests are at stake and fundamental values are being put to the test.
Uiteraard moet nog veel meer worden gedaan om de illegale immigratie daadwerkelijk te kunnen stoppen.
EnglishIt is in this area that the European Employment Strategy must be put to the test and demonstrate its worth.
Op dit punt moet de Europese werkgelegenheidsstrategie de proef doorstaan en haar waarde bewijzen.
EnglishThe methods must be put to the test in practice.
De praktijk moet de deugdelijkheid van de methoden aantonen.
EnglishIt was not only the United States, the target of these sinister attacks, which was put to the test.
Niet alleen de Verenigde Staten, het rechtstreekse doel van deze afschuwelijke aanslagen, wordt op de proef gesteld.
EnglishTheir staying power has really been put to the test.
Hun uithoudingsvermogen is zeer op de proef gesteld.
EnglishMr President, I support the Commission's revised model of operations, and here it will be put to the test.
Mijnheer de Voorzitter, het herziene actieprogramma van de Commissie heeft mijn steun, en nu wil ik dat even testen.
EnglishAnd on the European side, we have the Euro-Mediterranean partnership, which is being put to the test.
Van Europese zijde wordt gewezen op het belang van het Euro-mediterrane partnerschap, en ook dat is volstrekt begrijpelijk.
EnglishIn the next six months, the ability of the European Union to return to growth will be put to the test.
Het komende halfjaar zal uitwijzen of de Europese Unie in staat is om de economie weer een duw in de goede richting te geven.
EnglishIt is our democracy that is being put to the test here.
EnglishBesides, these issues can be put to the test.
Deze vragen kunnen overigens worden getoetst.
EnglishOur common foreign policy in South Eastern Europe is currently being put to the test, and a rigorous one at that.
Ons gemeenschappelijk buitenlands beleid voor Zuidoost-Europa bevindt zich op dit moment in een kritieke toetsingsfase.
EnglishWe are now once again being put to the test.
Nu worden we opnieuw op de proef gesteld.