"profiling" in het Nederlands

EN

"profiling" - vertaling Nederlands

EN profiling
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

profiling
And we've also been hearing about the history, the family tree, of mankind through DNA genetic profiling.
Ook luisterden we naar de geschiedenis, de stamboom van de mensheid door genetische DNA-profilering.
To avoid what has been said about ‘ negative profiling’, which is profiling on an ethnic or religious basis.
Om te voorkomen wat gezegd is in verband met de u201Cnegative profilingu201D, dus profilering op etnische en religieuze basis.
In fact, more genetic profiling told us that this tumor in Jonas actually probably first arose from the cells of a female Tasmanian devil -- and Jonas was clearly a male.
Meer genetische profilering vertelde ons dat deze tumor in Jonas waarschijnlijk voor het eerst ontstond uit de cellen van een vrouwelijke Tasmaanse duivel. ~~~ Jonas was duidelijk een mannetje.

Voorbeeldzinnen voor "profiling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe first decision is about setting up the system of special forensic profiling analysis.
Het eerste besluit betreft de instelling van een stelsel van forensische profielanalyse.
EnglishI actually had failed the psychological profiling of a terrorist.
Ik voldeed blijkbaar niet aan het psychologische profiel van een terrorist.
EnglishIt will also allow the prevention of a precise profiling of the consumer.
Zo kunnen we ook verhinderen dat er een nauwkeurig profiel van iedere consument kan worden opgesteld.
EnglishThe other point is positive profiling.
Het volgende punt is dat van u201Cpositive profilingu201D.
EnglishSimilar concerns arise in the context of the EU plans for European PNR and so-called ‘ positive profiling’.
Vergelijkbare zorgen leven er rond de EU-plannen voor Europese PNR-gegevens en zogenoemde u201Cpositieve profilingu201D.
EnglishPositive profiling is an initiative that was not started today or yesterday, but rather a few months ago.
De u201Cpositive profilingu201D is een initiatief dat niet van vandaag of gisteren dateert maar van enkele maanden geleden.
EnglishCertain EU governments are targeting individuals through stop-and-search procedures based entirely upon racial profiling.
Een aantal regeringen in de EU neemt mensen in het vizier, houdt ze aan en fouilleert ze uitgaande van een racistisch profiel.
EnglishWell, I say nothing, but actually there is one teeny weeny little research unit in Turin, Italy called the Hackers Profiling Project.
Nou ja, ik zeg niets, maar er is een pietluttig kleine onderzoekseenheid in Turijn, Italië, genaamd het Hackers Profiling Project.
EnglishIn particular it has supported research into the development of a harmonised method for the profiling of amphetamines.
De Commissie heeft met name steun gegeven aan onderzoek met betrekking tot de ontwikkeling van een geharmoniseerde methode voor de profielanalyse van amfetaminen.
EnglishWe must, for example, prevent insurance companies from excluding certain people from their policies on the basis of genetic profiling.
We moeten voorkomen dat bijvoorbeeld verzekeraars op grond van het genetisch profiel van een persoon deze a priori gaan uitsluiten van een verzekering.
EnglishI am concerned about the potential for profiling people as potential terrorists on the basis of their race, religion or political opinions.
Ik ben bezorgd over de mogelijkheid dat mensen als potentiële terroristen worden getypeerd op grond van hun ras, godsdienstige overtuiging of politieke opvattingen.
EnglishThe Chertoff vision is of data-mining and profiling on the basis of past and assumed future behaviour and stereotypes of potential terrorists.
De visie van Chertoff is er een van diepgaand gegevensonderzoek en van profielschetsen op basis van eerder en verondersteld toekomstig gedrag en stereotypen van potentiële terroristen.
EnglishIt is also being expected to take on new responsibilities, not least in terms of health claims with regard to nutrient profiling and so on.
Er wordt ook verwacht dat de Autoriteit nieuwe taken op zich neemt, niet in de laatste plaats met betrekking tot voedingsprofielen en de daarmee samenhangende gezondheidsaanspraken, enzovoort.