"prescription" in het Nederlands

EN

"prescription" - vertaling Nederlands

EN prescription
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

prescription
volume_up
recept {het} (voor medicijnen)
Putting even more medicines into the prescription regime will do nothing for food safety.
De voedselveiligheid verbetert niet door voor nog meer geneesmiddelen een recept verplicht te stellen.
And I gave him a prescription for penicillin and sent him on his way.
Ik gaf hem een recept voor penicilline en liet hem gaan.
This leads me on to the important role of the pharmacist in the sale and prescription of over-the-counter medicines.
Dit voert mij tot de belangrijke rol van de apotheker bij de verkoop en het voorschrijven van geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.
prescription (ook: instruction, prescript, regulation, rule)
Food supplements are only available on prescription and at the chemist.
Voedingssupplementen zijn er alleen op voorschrift te krijgen en dan ook nog in de apotheek.
So I want to show you one prescription product in the clinic called the No Park.
Ik wil jullie één voorschrift van de kliniek laten zien genaamd het "No Park".
This is a prescription to improve water quality.
Dit is een voorschrift ter verbetering van de waterkwaliteit.

Synoniemen (Engels) voor "prescription":

prescription

Voorbeeldzinnen voor "prescription" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis also applies to the Commission proposal on POM, prescription only medicines.
Dat geldt ook voor het Commissievoorstel inzake receptgeneesmiddelen.
EnglishWe also consider uniform rules necessary for sentencing and prescription limits.
Wij vinden ook dat er uniforme regelingen nodig zijn voor zowel de strafmaten als de verjaringstermijnen.
EnglishIn the USA, advertising for prescription medicines has been decontrolled for the past five years.
In de VS is reclame voor receptgeneesmiddelen sinds 5 jaar vrijgegeven.
EnglishBut we do have a few prescription products through this.
We hebben zodoende een paar geneesvoorschriften ontwikkeld.
EnglishI've now made prescription eyewear to my prescription.
Ik heb nu een bril gemaakt aangepast aan mijn ogen.
EnglishThe Presidency of the Council is currently drafting a paper on the prescription of quantitative targets in this area.
Het voorzitterschap werkt op dit moment aan een voorstel voor kwantitatieve doelstellingen hiervoor.
EnglishThis is why there should be much more safety regarding the prescription of veterinary medicinal products.
Om die reden is veel meer veiligheid vereist bij het voorschrijven van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
EnglishSo, I've now made eye glasses to my prescription.
Ik heb dus een bril aangepast aan mijn ogen.
EnglishA kind of legalisation was mooted together, with the possibility of obtaining heroin on a doctor's prescription.
Een soort legalisering werd erin gelezen en ook het medisch voorschrijven van heroïne moest worden mogelijk gemaakt.
EnglishThis is the prescription we need to follow.
Dat is het geneesmiddel dat we moeten toedienen.
EnglishOkay, I've made the glasses to my prescription and ... ... I've just ...
Oke, dus ik heb deze bril gemaakt en ... ~~~ Ik heb deze bril aangepast aan mijn ogen en ... ~~~ ... ~~~ Ik heb net ...
EnglishI wish to speak on prescription-only medicine because it will have a tremendous effect on my constituency in Northern Ireland.
Ik wil het hebben over receptplichtige geneesmiddelen omdat deze een enorme invloed zullen hebben op mijn kiesdistrict in Noord-Ierland.
EnglishAnd their policy prescription is to make government more accountable, focus on the capital markets, invest, don't give anything away.
Hun beleidsvoorschrift is om overheden rekenschap te laten geven, ons te richten op de kapitaalmarkten, investeren, niets weg te geven.
EnglishI have heard from some quarters that having read the report, they agree with the diagnosis but not with the prescription.
Ik heb van een paar kanten gehoord dat men zich na lezing van het verslag wel kan vinden in de diagnose maar niet in het voorgeschreven geneesmiddel.
EnglishI'm happy to share a little more love in the world, it's great, but here's your prescription from Dr.
Love' opgeleverd. ~~~ Ik deel met plezier wat meer liefde op de wereld. ~~~ Het is geweldig. ~~~ Dit is wat Dr. ~~~ Love je voorschrijft: acht knuffels per dag.
EnglishWe should allow Mr Fourçans ' prescription for a sound economic policy to form the basis of the medicine the European labour market needs.
Ik hoop dat Fourçans ' basisrecept voor een gezond economisch beleid de grondstof zal vormen voor het medicijn dat de Europese arbeidsmarkt nodig heeft.
EnglishAs several studies indicate, men and women are treated unequally in terms of prescription, treatment and medical and health costs.
Uit verschillende studies is gebleken dat mannen en vrouwen ongelijk behandeld worden op het vlak van voorschriften, behandelingen en medische en gezondheidskosten.
EnglishIf we need any reminder of that, we need only look at the thousands who die each year from taking authorised prescription medicines.
Kijkt u bijvoorbeeld alleen al naar de duizenden mensen die jaarlijks overlijden ten gevolge van het slikken van medicijnen die zij voorgeschreven hebben gekregen.
EnglishOne more strange epidemic in the United States that I want to acquaint you with is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
Een andere vreemde epidemie in de Verenigde Staten waarvan ik u op de hoogte wil brengen is het fenomeen: misbruik en verkeerde aanwending van medicijnen.
EnglishNevertheless, reclassification of substances on no account means proposing the non-prescription sale of cannabis or its further legalisation.
Herindeling van de middelen betekent echter absoluut niet dat voorgesteld wordt de vrije verkoop van cannabis toe te staan of dit middel nu maar te legaliseren.