"post office" in het Nederlands

EN

"post office" - vertaling Nederlands

EN post office
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

post office
One urban district post office after another is being closed down.
In de ene wijk na de andere worden postkantoren gesloten.
Post office outlets in Scotland, as we have heard, handle much more than just mail delivery.
Naar wij hebben vernomen vervullen postkantoren in Schotland veel meer taken dan zuivere postbestelling.
This exemption dates from a time where in most Member States, the post office was a branch of the government with a monopoly on postal services.
Deze vrijstelling stamt uit een tijd dat het postkantoor in de meeste lidstaten een overheidsinstelling was met een monopolie op postdiensten.

Synoniemen (Engels) voor "post office":

post office

Vergelijkbare vertalingen voor "post office" in Nederlands

post zelfstandig naamwoord
to post werkwoord
office zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "post office" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAs an integrated public company the post office also creates many stable jobs.
De post, een geïntegreerd staatsbedrijf, levert een groot aantal vaste banen op.
EnglishThe post office is close to people, to consumers and to employees alike.
De posterijen staan dicht bij de mensen, of het nu om consumenten of werknemers gaat.
EnglishDemocratic investments have to be made to preserve a democratic post office.
Er moeten democratische investeringen worden gedaan om de democratische post te behouden.
EnglishThere are hundreds of thousands of people who earn their living at the Post Office.
Er zijn honderdduizenden mensen die hun brood verdienen bij de post.
EnglishLiberalisation is not the only potential threat to post office services.
Liberalisering is niet de enige potentiële bedreiging voor de dienstverlening van de posterijen.
EnglishThe same will soon be true of France, with the electronic purse sold by the Post Office.
Ook in Frankrijk, waar de post de elektronische portemonnee verkoopt, zal dat weldra het geval zijn.
EnglishIn Sweden the Post Office went from profit to loss.
In Zweden is de postdienst van een winst- in een verliessituatie terechtgekomen.
EnglishThe main tasks of the post office should be regulated by law.
De hoofdtaken van de postdienst dienen bij wet te worden vastgelegd.
EnglishDo not take the short-sighted easy option of allowing the rural post office system to die.
Neemt u vooral niet het kortzichtige besluit tot afschaffing van het systeem van plattelandspostkantoren.
EnglishThe post office, for example, looks out for a bomb, if one is suspected.
Als men bij de posterijen vermoedt dat er ergens een bom is verstopt, gaat men daar immers ook naar op zoek.
EnglishMr President, the post office question is urgent!
Mijnheer de Voorzitter, er is van alles aan de hand bij de postdiensten!
EnglishThe post office and, more generally, all public services must, on the other hand, recruit additional staff.
De posterijen en meer algemeen de openbare diensten moeten daarentegen meer personeel aannemen.
EnglishThe Post Office should reach everyone everywhere.
Postdiensten moeten iedereen kunnen bereiken, overal en altijd.
EnglishWhy could not the sub-post office in a remote village also be put out to this sort of negative tender?
Waarom kan een postagentschap in een afgelegen dorp niet via een dergelijke negatieve aanbesteding worden toegewezen?
EnglishThe institutions cannot respond to enlargement by just adding an extra post here or an office there.
De instellingen kunnen de uitbreiding niet opvangen door simpelweg een extra baan of wat meer kantoorruimte te creëren.
EnglishGermany has decided to extend the post office monopoly because everything has ground to a halt in Europe.
In Duitsland wordt zelfs besloten om het monopolie van de post te verlengen omdat de zaken op Europees niveau stagneren.
EnglishBecause there's no market for post office trucks.
Omdat er geen markt is voor postauto's.
EnglishThe Belgian Post Office cannot claim to serve a country of vast dimensions, nor can it claim to serve a remote country on the periphery of Europe.
Ik zal een voorbeeld geven: de Belgische post kan niet beweren dat hij een grote staat moet bedienen.
EnglishWhether one looked at telecoms, post office services, water supplies and so on, there was this idea of universality.
Het principe van universaliteit was algemeen, of het nu over telecommunicatie ging, de posterijen, de watervoorziening of wat dan ook.
EnglishIt looks like a post office truck.