"portion" in het Nederlands

EN

"portion" - vertaling Nederlands

EN

portion {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.
Een ander deel is niet alleen hoe inhoud, maar hoe relevantie wordt geproduceerd.
And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Als dit gebeurt, zou een binnenzee een groot deel van de Mississippivallei opvullen.
And this was the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke.
En dit was het deel van mijn hersenen dat ik kwijtraakte op de ochtend van mijn beroerte.
portion (ook: part, tranche)

Voorbeeldzinnen voor "portion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
U doet ons een groot plezier als u onze amendementen op deze onderdelen steunt.
EnglishAnother portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.
Een ander deel is niet alleen hoe inhoud, maar hoe relevantie wordt geproduceerd.
EnglishAnd if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
Als dit gebeurt, zou een binnenzee een groot deel van de Mississippivallei opvullen.
EnglishAnd this was the portion of my brain that I lost on the morning of my stroke.
En dit was het deel van mijn hersenen dat ik kwijtraakte op de ochtend van mijn beroerte.
EnglishAs a chef, I realize the easiest thing for me to do is reduce the portion sizes on my plate.
Als chef besefte ik dat het gemakkelijkst de porties op mijn borden kleiner kon maken.
EnglishThis is especially pleasing because there is in this a portion of historical justice.
Dat is bijzonder verheugend, omdat daardoor voor een stuk ook historische gerechtigheid geschiedt.
EnglishThis is the USDA portion size, that little, tiny thing.
Het ministerie van landbouw beveelt deze portiegrootte aan, dit kleine dingetje.
EnglishThat also constitutes the entertainment portion of this talk, so I hope you enjoyed it.
Dat sluit meteen het entertainende deel van deze lezing af, dus ik hoop dat u ervan heeft genoten.
EnglishA portion of the budget is to be used for assessing European employment policy.
Een deel van de middelen moet worden aangewend voor de evaluatie van het communautair werkgelegenheidsbeleid.
EnglishHow we deal with that other portion is our bridge to the future.
Hoe we omgaan met dat andere deel is onze brug naar de toekomst.
Englishthe portion of agricultural land in the overall surface area;
de verhouding van het landbouwareaal tot de totale oppervlakte;
EnglishAm I sitting down in a steakhouse to a 16-ounce portion of this?
Zit ik in een restaurant met een portie van een halve kilo?
EnglishBut I didn't want you to miss out on this one, because this, well, it's called "portion-controlled meat cuts."
Maar ik wilde je deze niet onthouden, want dit zijn "portie-gecontroleerde stukken vlees".
EnglishIt's the one portion of our body -- our heart's always beating.
Het is een deel van ons lichaam -- ons hart klopt altijd.
EnglishAny portion around the theater actually can be opened discretely.
Elk deel rond het theater kan discreet geopend worden.
EnglishMoreover, it is regional and local authorities that implement a large portion of EU decisions.
Bovendien wordt een groot aantal van de EU-besluiten door de lokale en regionale organen ten uitvoer gelegd.
EnglishWe have noted in the past that a portion of these funds was not used, or was used badly.
We hebben in het verleden al kunnen vaststellen dat een deel van die steun niet of niet erg verstandig is gebruikt.
EnglishFew Bogatanos own cars, yet a huge portion of the city's resources was dedicated to serving them.
Weinig Bogatanos hebben een eigen wagen, maar een enorm deel van het geld van de stad werd besteed aan hen.
EnglishAnd if you're like me, you're in an airplane a good portion of your time traveling some place.
En als u zoals mij bent, dan brengt u een flink deel door in een vliegtuig op weg naar één of andere bestemming.
EnglishFor that reason, reserving a substantial portion of the budget for promotion is undesirable.
Een aanzienlijk deel van de begroting voor promotie reserveren, zoals het verslag voorstelt, is derhalve ongewenst.