"portal" in het Nederlands

EN

"portal" - vertaling Nederlands

NL

"portaal" - vertaling Engels

EN
EN

portal {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And all these devices will be portals into that.
Al deze apparaten zullen er toegang tot verlenen.
portal (ook: gate, gateway, port)
NL

portaal {het}

volume_up
portaal

Voorbeeldzinnen voor "portal" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSina.com, a major news portal, alone has more than 140 million microbloggers.
Sina.com, een groot nieuwsportaal, heeft alleen al 140 miljoen microbloggers.
EnglishBefore we could begin our journey, we had to be cleansed at the portal of the Earth.
Voor we konden beginnen met onze reis, moesten we gezuiverd worden op de drempel van de aarde.
EnglishYou also raised the issue of the European computer portal.
Verder heeft u een Europees gezondheidsportaal op het internet ter sprake gebracht.
EnglishThe European portal may be the first – and necessary – measure.
De Europese portaalsite kan het eerste, noodzakelijke instrument zijn.
EnglishTo that end, the Commission will establish a centralised web portal.
Daarvoor zal de Commissie een gecentraliseerd webportaal openen.
EnglishMy suggestion is that we need an Ombudsman's portal on the Net.
Ik stel voor op Internet een portaal van de ombudsman te zetten.
EnglishIf we take transparency, here is one of my favorite websites, the Missouri Accountability Portal.
Nemen we transparantie, hier is een van mijn favoriete websites, de Missouri Accountability Portal.
EnglishAnd so you're standing there and everything else is dark, but there's this portal that you want to jump in.
Je staat daar en al het andere is donker, maar er is dit portaal waar je in wilt springen.
EnglishWe will have our health portal by the end of the year.
Aan het eind van het jaar zal ons gezondheids-portal gereed zijn.
EnglishWhich, in this simple portal makes the claim that it makes accessible all of the world's information.
Die beweren dat ze via dit eenvoudige portaal alle informatie van de wereld toegankelijk kunnen maken.
EnglishThere is no tourism website on the EU portal and Eurostat publishes only a few tourism statistics.
Er is geen website voor toerisme op de portal van de EU en Eurostat publiceert slechts een paar cijfers over toerisme.
EnglishIt is outrageous that European schools should allow such poor quality on its web sites accessible via the School Portal.
Het is schokkend dat Europese scholen zulke slechte websites toelaten, die toegankelijk zijn in het schoolportaal.
EnglishFor instance, in Spain, the national hotline has a hyperlink on the homepage of Terra, the main Spanish portal.
In Spanje is de landelijke hotline bijvoorbeeld bereikbaar via een hyperlink op de homepage van Terra, het grootste webportaal van Spanje.
EnglishThe institutions at least need a common portal, like a one-stop shop, where all the necessary links can be found.
De instellingen hebben in ieder geval een gezamenlijk portaal nodig, als het ware één loket, waarop alle benodigde links te vinden zijn.
EnglishWe believe that this portal will be an important tool in everyone's hands for exchanging experiences and promoting policies.
Wij denken dat de site een machtig instrument zal worden voor het uitwisselen van informatie maar ook voor het bevorderen van beleid.
EnglishAdministrative data must obviously be free of charge to the public and it has to be obtainable from one place, or portal.
Informatie van administratieve aard moet natuurlijk gratis zijn voor de burgers en zij moet op één plaats ofwel portaal te verkrijgen zijn.
EnglishBefore the end of 2002 a portal to provide SMEs with legal information, guidance and advice will be set up.
Voor het einde van 2002 zal een portal worden opgezet om kleine en middelgrote ondernemingen informatie over wetgeving, begeleiding en advies te verschaffen.
EnglishThe action of the Yahoo Internet portal that revealed Mr Shi Tao’ s details to the court should also be investigated.
Ook moet er onderzoek worden verricht naar de handelwijze van internetportaal Yahoo dat persoonsgegevens van de heer Shi Tao aan de rechtbank verstrekte.
EnglishFinally, allow me to inform you that the Commission intends to create a health information portal on the Internet.
Tenslotte wil ik u nog zeggen dat de Commissie een website voor volksgezondheid wil opstarten, als bron van informatie over volksgezondheid in de Europese Unie.
EnglishWe are open to the idea of the EU countries creating a Web-based portal where the Member States make relevant environmental indicators available.
- Wij staan open voor de gedachte de EU-landen gezamenlijk een webportaal te laten maken waarop de lidstaten relevante milieu-indicatoren beschikbaar kunnen stellen.

Synoniemen (Engels) voor "portal":

portal
portal site
English