EN

pollution {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Pollution moves and reaches areas that are not in themselves sources of pollution.
Vervuiling verplaatst zich en treft gebieden die zelf geen bron van vervuiling zijn.
Indeed, pollution knows no administrative or boundary limits between countries.
Vervuiling kent immers geen administratieve grenzen tussen de landen.
The result is unemployment, pollution, traffic jams and dying city centres.
Het heeft werkloosheid, vervuiling, files en verloederende steden tot gevolg.
The combined limit value is our guarantee of a ceiling for total pollution.
De totale maximumwaarde garandeert dat de totale verontreiniging geplafonneerd is.
Aquaculture is a major source of pollution in the fishery sector.
Aquicultuur vormt een aanzienlijke bron van verontreiniging in de visserijsector.
Even basic information on pollution was labelled a state secret.
Zelfs zeer algemene informatie over verontreiniging werd als staatsgeheim aangemerkt.
Diseases caused by pollution are on the increase in all the industrialised countries.
Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten nemen in alle industrielanden toe.
They include nicotine addiction, environmental pollution from mineral oils and alcoholism.
Ik denk aan nicotineverslaving, milieuverontreiniging door minerale oliën en alcoholisme.
This is not to say that other pollution-related diseases are not to be covered.
Dat wil niet zeggen dat andere met milieuverontreiniging samenhangende ziekten niet aan bod komen.
pollution
The P, the first one in "HIPPO," is for pollution.
De eerste P in "HIPPO" staat voor pollutie.

Synoniemen (Engels) voor "pollution":

pollution
polluter
English

Voorbeeldzinnen voor "pollution" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishMoreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
Daarnaast wordt te weinig gedifferentieerd naar de aard van de geluidsoverlast.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Er is momenteel veel te veel luchtverontreiniging, met name in en rond havens.
EnglishPreviously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
Vroeger werd luchtvervuiling geassocieerd - of zelfs verward - met het wegverkeer.
EnglishWe already have the US Oil Pollution Act, which is a step in the right direction.
De Verenigde Staten hebben hun Oil Pollution Act, en die gaat in de goede richting.
EnglishThis summer, the records for ozone pollution have been broken in all Member States.
Van de zomer hebben de ozonconcentraties in alle lidstaten recordwaarden bereikt.
EnglishA sizeable proportion of environmental pollution is created by small businesses.
Een aanzienlijk deel van de milieuvervuiling wordt door het MKB veroorzaakt.
EnglishThey had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
Zij hadden genoeg te eten, maar de milieuvervuiling heeft daar de klad in gebracht.
EnglishEurope is doing something about maritime safety and the prevention of pollution.
Europa doet iets aan de veiligheid op zee en voor het voorkomen van milieuvervuiling.
EnglishThe European oil pollution compensation fund is not the only way of solving problems.
Een Europees compensatiefonds is niet de enige manier om problemen op te lossen.
EnglishPollution moves and reaches areas that are not in themselves sources of pollution.
Vervuiling verplaatst zich en treft gebieden die zelf geen bron van vervuiling zijn.
EnglishThe Member States can map out noise pollution themselves if they so wish.
De lidstaten kunnen zelf de geluidsoverlast in kaart brengen als zij dit willen.
EnglishAir pollution and marine pollution are problems which we cannot solve individually.
Lucht- en zeeverontreiniging zijn dingen die we niet alleen kunnen oplossen.
EnglishThe combined limit value is our guarantee of a ceiling for total pollution.
De totale maximumwaarde garandeert dat de totale verontreiniging geplafonneerd is.
EnglishDiseases caused by pollution are on the increase in all the industrialised countries.
Met milieuverontreiniging samenhangende ziekten nemen in alle industrielanden toe.
EnglishThe question now arises as to how we manage water shortages and water pollution.
De vraag is nu hoe we waterschaarste en waterverontreiniging bestrijden.
EnglishThe result is unemployment, pollution, traffic jams and dying city centres.
Het heeft werkloosheid, vervuiling, files en verloederende steden tot gevolg.
EnglishMr President, I will confine myself to air pollution caused by large combustion plants.
Voorzitter, ik beperk me tot de luchtverontreiniging door grote stookinstallaties.
EnglishMr President, air pollution continues to be a serious problem in Europe.
-- Mijnheer de Voorzitter, luchtvervuiling blijft een ernstig probleem in Europa.
EnglishThe quality of ambient air is not improved merely by mapping out pollution.
Door de vervuiling alleen in kaart te brengen wordt de luchtkwaliteit niet verhoogd.
EnglishToday, these resources are threatened by a wide variety of forms of pollution.
Vandaag worden deze reservoirs door de meest uiteenlopende soorten vervuiling bedreigd.