"piece of equipment" in het Nederlands

EN

"piece of equipment" - vertaling Nederlands

EN

piece of equipment {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "piece of equipment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishJust basically though, it is a basic piece of equipment.
English. ~~~ Every piece of equipment that you saw in there did not exist before 1999.
Er zijn een paar opmerkelijke dingen aan deze film: elk stuk gereedschap dat te zien was bestond nog niet voor 1999.
EnglishHis statement speaks volumes: 'To Algeria, that piece of equipment represents a technological, but mainly a political, revolution.
Diens verklaring spreekt boekdelen: " Voor Algerije is de machine een technologische, vooral echter een politieke revolutie.
EnglishFurthermore, the lifespan of each piece of equipment is significantly different between Member States, which exacerbates that problem.
Anderzijds loopt de levensduur van ieder apparaat in de lidstaten nogal uiteen, waardoor het geschetste probleem groter wordt.
EnglishBut, one of the things that I was able to do in my design work is I could actually test run a piece of equipment in my mind, just like a virtual reality computer system.
Tijdens mijn ontwerp kon ik ook tests uitvoeren maar dan in m'n hoofd, zoals een computersimulatie.
EnglishIt's a frightening piece of equipment for the novice stunt performer, because it will break your legs very, very quickly if you land on it wrong.
Het is een schrikwekkend stuk uitrusting voor een nieuwbakken stuntman, want het breekt je benen heel, heel snel als je er verkeerd op landt.
EnglishI agree with what Mr Goodwill said about chainsaws and the difficulty of reaching those standards insofar as that piece of equipment is concerned.
Ik ben het eens met wat de heer Goodwill heeft gezegd over kettingzagen en dat het moeilijk is om - wat deze apparatuur betreft - aan die normen te voldoen.
EnglishLorries above a certain weight and buses with a certain number of seats have for years been fitted with a piece of equipment which measures driving and rest periods.
Vrachtwagens boven een bepaald gewicht en bussen met een bepaald aantal zitplaatsen moeten sinds jaar en dag worden uitgerust met een apparaat dat de rij- en rusttijden registreert.
EnglishEnergy efficiency labelling must be standardised in such a way that all consumers of any age, including children and the elderly, understand how much energy a piece of equipment consumes.
De informatie over energie-efficiëntie moet zodanig gestandaardiseerd worden dat elke consument, van kind tot bejaarde, begrijpt hoeveel energie een apparaat gebruikt.
EnglishThis would ease the administrative burden for the transport companies, and it would also mean greater road safety, for drivers would only have to concentrate on one piece of equipment.
Dat zal de administratieve last voor de vervoersbedrijven verlichten, en het zal ook leiden tot meer veiligheid op de weg als de chauffeurs zich slechts op één apparaat hoeven te concentreren.

Vergelijkbare vertalingen voor "piece of equipment" in Nederlands

of voorzetsel
piece zelfstandig naamwoord
equipment zelfstandig naamwoord