"picture taking" in het Nederlands

EN

"picture taking" - vertaling Nederlands

picture taking
Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "picture taking" ontbreekt.

Vergelijkbare vertalingen voor "picture taking" in Nederlands

picture zelfstandig naamwoord
to picture werkwoord
taking zelfstandig naamwoord
Dutch
to take werkwoord
take zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "picture taking" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI was afraid a car was going to come smash it as I was taking a picture for you guys.
Ik was bang dat een auto het kapot zou rijden terwijl ik deze foto voor jullie aan het maken was.
EnglishThis transponder that we operate with the European Space Agency -- it gives us the benefit that every satellite that comes over to calibrate itself is taking a picture.
Deze zender werkt samen met het Europees Ruimteagentschap wat ons het voordeel geeft dat elke passerende satelliet die zich bijstelt een beeld maakt.
EnglishAnd after it visited all four of those planets, Carl Sagan, who's one of my great heroes, had the wonderful idea of turning Voyager around and taking a picture of every planet it had visited.
En nadat ze al die vier planeten had bezocht, had Carl Sagan, een van mijn grote helden, het wonderbaarlijke idee om Voyager om te laten keren en nog eens een foto te nemen van elke bezochte planeet.

Andere woorden

English
  • picture taking

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.