"photos" in het Nederlands

EN

"photos" - vertaling Nederlands

NL
NL

EN photos
volume_up
{meervoud}

photos (ook: pictures)
Photos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
Foto's waarbij je een moment nodig hebt om na te denken om de truc te snappen.
Their own photos are getting tagged with meta-data that somebody else entered.
Hun eigen foto's worden voorzien van meta-data die iemand anders invoerde.
So the first rule is that photos combined should have the same perspective.
De eerste regel is dat foto's die je combineert, hetzelfde perspectief moeten hebben.

Synoniemen (Engels) voor "photo":

photo

Voorbeeldzinnen voor "photos" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe want to see more women on the Union family photos when a summit is held in Europe.
Wij willen meer vrouwen zien op de familiefoto's van de Unie als er ergens in Europa een top samenkomt.
EnglishSJ: And that's me over there, taking photos the whole way.
SJ: En dat ben ik ginds, continu aan het fotograferen.
EnglishThat was fortunate for me, because in most press photos I appear too, although often between Sophia's legs.
Dat was gunstig voor mij, want in de meeste persfoto's ben ik ook te zien, hoewel vaak tussen Sophia's benen.
EnglishAll of those photos become linked together, and they make something emergent that's greater than the sum of the parts.
Al deze fotos worden met elkaar verenigd, en vormen samen een geheel wat groter is dan de som van de delen.
EnglishNarrator: The first group builds a cubicle in which the walls are screens for the computer and for family photos.
Verteller: De eerste groep bouwt een werkhokje met muren die schermen zijn voor de computer en voor familiefoto's.
EnglishJust take photos, don't ask question!
Doe dat dan verder en hou op met je gevraag!
EnglishAny time I have an internet connection, there's a sluice of stuff moving into there, everything from beautiful rings to cockpit photos.
Ieder moment dat ik op internet zit gaat er een lading spullen daarin, van mooie ringen tot cockpitfoto's.
EnglishAs a result of an amendment from this House, the introduction of colour photos on warnings is to be introduced for the first time.
Als gevolg van een amendement van het Parlement zullen er voor het eerst ook kleurenfoto's bij de waarschuwingen worden afgedrukt.
EnglishI was there when militant demonstrators paralysed our conference and, in professional fashion, immediately supplied photos of the performance they put on.
Ik was erbij toen militante betogers onze conferentie lam legden en op professionele wijze meteen ook even voor de passende beelden zorgden.
EnglishWhat we're going to do is actually just flash a series of photos behind me that show you the reality of robots used in war right now or already at the prototype stage.
We gaan nu achter mij een fotoserie tonen van robots die nu worden gebruikt in oorlogvoering, of die al in de prototypefase zijn.
EnglishI also strongly supported requests from the temporary Parliamentary committee for access to European Agency satellite photos.
Ik heb eveneens vol overtuiging steun gegeven aan de verzoeken van de Tijdelijke Commissie van het Parlement om toegang te krijgen tot satellietfoto's van het Europees Agentschap.
EnglishWe're looking at many, many gigabytes of digital photos here and kind of seamlessly and continuously zooming in, panning through the thing, rearranging it in any way we want.
We bekijken hier vele gigabytes aan digitale beelden en kunnen hier naadloos op blijven in- en uitzoomen, navigeren en het sorteren naar onze wens.
EnglishSo when I found a cheap camera on the subway, I started documenting those adventures with my friends and gave them back as photocopies -- really small photos just that size.
Toen ik in de metro een goedkope camera vond, ging ik die avonturen met mijn vrienden vastleggen en gaf ze in kopie-vorm terug -- kleine fotootjes van deze grootte.