"photography" in het Nederlands

EN

"photography" - vertaling Nederlands

EN photography
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

photography
She does that through important visual forms of photography and film.
Ze doet dat middels belangrijke visuele vormen van fotografie en film.
Yet, my interest in photography started as I got my first digital camera at the age of 15.
Toch startte mijn interesse voor fotografie toen ik mijn eerste digitale camera kreeg.
We have ceramics and photography and computer imaging.
We hebben keramiek, fotografie en computer imaging.

Synoniemen (Engels) voor "photography":

photography

Voorbeeldzinnen voor "photography" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd it has become a wild success, tapping into the enthusiast photography community.
Het is een groot succes geworden, dat de fanatieke foto-gemeenschap aanboort.
EnglishGiles Revell should be talking here today -- amazing photography of things you can't see.
Giles Revell zou hier vandaag moeten praten -- fantastische foto's van dingen die je niet kan zien.
EnglishAnd this is actually real photography, timed photography, showing how that limb regenerates in a period of days.
Dit zijn echte foto's, getimed, waarop je ziet dat de poot regenereert op een paar dagen tijd.
EnglishShe took care of pictures, because I was a big collector of snapshot photography that I believed said a lot.
Ze ontfermde zich over de foto's, ik was namelijk een groot verzamelaar van foto's die ik veelzeggend vond.
EnglishAnd I understood that documentary photography has the ability to interpret events from their point of view.
Ik begreep dat documentairefotografie het vermogen heeft om gebeurtenissen te interpreteren vanuit hun blikveld.
EnglishRaqs are probably the foremost practitioners of multimedia art in India today, working across photography, video and installation.
Raqs zijn waarschijnlijk de meest vooraanstaande beoefenaars van multimedia-kunst in India vandaag.
EnglishI'm here to share my photography.
EnglishOr is it photography?
EnglishI wanted it to be more like war photography, where I was making harder-hitting pictures that showed readers what was happening to marine wildlife around the planet.
Ik wilde het meer als oorlogsfotografie laten zijn, waarbij ik indrukwekkendere foto's zou maken die de lezers laten zien wat er aan de hand was met mariene dieren over de hele wereld.