"photograph" in het Nederlands

EN

"photograph" - vertaling Nederlands

EN photograph
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

photograph (ook: photo, picture)
This is a photograph by Franz Hueber. This photograph's taken 1950s in Saudi Arabia.
Dit is een foto genomen door Franz Hueber tijdens de jaren vijftig in Saoedi-Arabië.
This is a photograph, a typical photograph, of what the continental shelves of the world look like.
Dit is een foto, een typische foto van hoe de continentale platen van de wereld eruitzien.
This is a photograph of the Bristol and District Market Gardeners Association, in 1897.
Dit is een foto van de Bristol en District Markt Gardeners Association, in 1897.
photograph (ook: acceptance, admission, reception, uptake)
Predictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Een prognose is een fotografische opname op een gegeven moment en geen vooruitlopen op het overgangsexamen.
photograph
photograph

Synoniemen (Engels) voor "photograph":

photograph

Voorbeeldzinnen voor "photograph" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBut Wilkins, you know, thought DNA was the best bet, and he showed this x-ray photograph.
Maar Wilkins dacht dat DNA de beste gok was, en hij toonde deze röntgenfoto.
EnglishShe's probably -- it's a shame you can't see it in the photograph, but she's 12 feet long.
Ze is waarschijnlijk -- jammer dat je dat niet kunt zien -- maar ze is 3½ meter lang.
EnglishAnd I actually got to sleep within three feet of him, just in the forest, and photograph him.
Ik sliep werkelijk op een meter afstand van hem, gewoon in het bos, en fotografeerde hem.
EnglishThis is just one photograph from the air, and it shows you the forested highlands of Gombe.
Dit is een luchtfoto die de beboste hooglanden van Gombe laat zien.
EnglishTheir place is with the President of the European Council in the middle of the family photograph.
Ze horen samen met de voorzitter van de Europese Raad in het midden van de groepsfoto's.
EnglishAnd, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?
En inderdaad, hij had naar de mensen in Londen geschreven.
EnglishHere's a photograph shot in moonlight, something that digital photography has made a big difference for.
Hier is een shot bij maanlicht, iets waarin digitale fotografie veel veranderd heeft.
EnglishSome of the ice in the icebergs that I photograph is very young -- a couple thousand years old.
Een deel van het ijs in de ijsbergen die ik fotografeer, is erg jong - een paar duizend jaar oud.
EnglishThere was also an opportunity for a group photograph with our partners.
Er werd ook een familiefoto met onze partners gemaakt.
EnglishAnd then I photograph and do a painting of a sofa on the street.
Dan fotografeer ik een bankstel op straat, en schilder het.
EnglishThis a photograph of the desktop of a student of mine.
Veel van mijn werk gaat over het vermijden hiervan.
EnglishAs a result, a still-photograph of the staff profile at any fixed time does not, and cannot, give a complete picture.
Dat betekent dat elke momentopname van het personeelsprofiel nooit een volledig beeld zal en kan geven.
EnglishNow in the 1980s, I happened to notice that if you look at an aerial photograph of an African village, you see fractals.
In de jaren '80 viel het mij toevallig op dat, als je naar een luchtfoto van een Afrikaans dorp kijkt, je fractals ziet.
EnglishThis is obviously a color photograph.
EnglishHe doesn't have dysmorphophobia, but I'm using his photograph to illustrate the fact that he looks exactly like a dysmorphophobic.
Hij heeft geen dismorfofobie, maar hiermee kan ik het feit illustreren dat hij precies lijkt op een lijder aan dismorfofobie .
EnglishSo you photograph that in exactly the same position, and then you can substitute in -- and that part does use Photoshop -- just the edges.
Die fotografeer je in precies dezelfde positie, en die kan je gebruiken om bij te werken - en dat gebeurt dan met Photoshop - alleen de randen.
EnglishHere's an aerial photograph of one of the Anasazi ruins; you can see it's circular at the largest scale, but it's rectangular at the smaller scale, right?
Hier is een luchtfoto van een ruïne van de Anasazi. ~~~ Je ziet dat het op de grootste schaal circulair is, maar het is rechthoekig op kleinere schaal.
EnglishThis is a million people gathering on the banks of the Ganges in 2001, perhaps the largest single gathering of human beings ever, as seen from satellite photograph.
Dit zijn een miljoen mensen samengekomen aan de oevers van de Ganges in 2001, misschien de grootste bijeenkomst ooit van menselijke wezens, zoals gezien op een satellietfoto.