"penny" in het Nederlands

EN

"penny" - vertaling Nederlands

NL

"penny" - vertaling Engels

EN

EN penny
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. financiën

penny
One penny in the pound is acceptable, one cent in the euro, but no more.
Eén penny op een pond, en één cent op een euro is aanvaardbaar, maar meer mag het niet worden.
It is to be feared that the Council's attitude is penny wise, pound foolish.
Te vrezen valt dat de opstelling van de Raad penny wise, but pound foolish is.
From Penny Black to EU attack in 166 years!
Van de Penny Black naar de EU-schandvlek in 166 jaar!
penny

Synoniemen (Engels) voor "penny":

penny

Voorbeeldzinnen voor "penny" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt is the famous increase of a penny per stamp, or no increase at all.
Het is de beroemde prijsstijging met, oftewel überhaupt geen prijsstijging.
EnglishIt does not cost a penny, and it saves the public sector enormous resources in terms of staff.
Dat is gratis en bespaart de overheid ongelooflijk veel personele middelen.
EnglishWhat the ELDR Group is displaying here is penny-pinching at its worst.
Wat de ELDR-Fractie hier laat zien, is gierigheid van de ergste soort.
EnglishHere's one that's in prototyping by Medtronic that's smaller than a penny.
Hier een prototype van Medtronic dat kleiner is dan een cent.
EnglishAs a result, they will be able to earn a pretty penny when the government wants to buy them back.
Zo kunnen ze fikse bedragen verdienen als de staat die terug wil kopen.
EnglishIt cost 10 dollars per base pair in 1990, then a penny in 2000.
Het kostte 10 dollar per basepaar in 1990, toen een cent in 2000.
EnglishSubsidies are too bureaucratic: there wo n't be a penny for the risk-bearing entrepreneur.
Subsidies zijn te bureaucratisch; er zal geen cent in de zak van risicodragende ondernemer terecht komen.
EnglishIn other words, they will not get a penny from the mining.
Met andere woorden, ze zullen geen cent krijgen van de mijnbouw.
EnglishIn addition, not all effects of noise nuisance can be expressed in money terms down to the last penny.
Daarnaast is het zo dat niet alle gevolgen van geluidsoverlast exact in geld zijn uit te drukken.
EnglishAnd invariably, you see a tear, because the penny has dropped.
En altijd, zie je een traan, want het kwartje is gevallen.
EnglishHas the penny not dropped that people are being slaughtered, that a major disaster is unfolding?
Maar hebben wij dan helemaal niet in de gaten dat hier mensen worden afgeslacht, dat alles wordt verwoest?
EnglishYou slave for that idiot actor who won't give you a penny!
Je werkt als 'n slaaf voor die idioot die je niet betaalt!
EnglishWe in Parliament, or the Council, which forces us into making these choices through its penny-pinching miserliness?
Het Parlement of de Raad, die ons door zijn kortzichtige benepenheid tot dit soort keuzen noopt?
EnglishWe see a situation where the most prosperous of the Member States are saying 'not a penny more '.
We hebben te maken met een situatie waarbij de meest welvarende lidstaten zeggen dat ze geen cent meer willen uitgeven.
EnglishYou can actually get really good-looking books for on the order of one penny per page, sort of the parts cost for doing this.
Je kunt daadwerkelijk echt mooie boeken maken voor een cent per pagina, de materiaalkosten om dit te doen.
EnglishOtherwise it is not worth a penny.
Anders zijn wij geen knip voor onze neus waard.
EnglishI remember being told to walk out in the middle of a street in Banff, Alberta because I'd thrown a penny out in the street, and my dad said, "Go pick it up."
Ik herinner me dat ik naar het midden van een straat werd gestuurd in Banff, Alberta
EnglishMy group demands that not a penny should be paid in travel expenses to committees we do not know or cannot find out about.
Mijn fractie wenst dat er geen cent reisvergoeding uitbetaald wordt aan comités waarvan we het bestaan niet eens kennen.
EnglishSo far not one penny has arrived.
Tot dusverre is er nog geen cent vrijgekomen.
EnglishSimilarly, the European Community must be prepared to spend not a single penny on reconstruction until we are sure we have an agreement.
Zo moet de Europese Unie ook geen cent besteden aan de wederopbouw voor wij zeker weten dat er een akkoord is.