EN

particle {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Now when a particle moves through the universe, it can interact with these Higgs particles.
Als een deeltje door het universum beweegt, kan het interacteren met deze Higgs-deeltjes.
Zero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
Juist bij oudere voertuigen leidt zwavelvrije brandstof tot een vermindering van de uitstoot van deeltjes.
And locally there you could build particle accelerators, and learn elementary particle physics, and chemistry, and so on.
Je zou daar deeltjesversnellers kunnen bouwen, iets leren over elementaire deeltjes, chemie enzovoort.
particle (ook: element, fragment, item)
Now when a particle moves through the universe, it can interact with these Higgs particles.
Als een deeltje door het universum beweegt, kan het interacteren met deze Higgs-deeltjes.
But let's say you have sunlight hitting some particle and it's unevenly heated.
Maar laten we zeggen dat zonlicht op een deeltje valt en het ongelijkmatig verwarmt.
. ~~~ De H staat voor het Higgs-deeltje.

Voorbeeldzinnen voor "particle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut let's say you have sunlight hitting some particle and it's unevenly heated.
Maar laten we zeggen dat zonlicht op een deeltje valt en het ongelijkmatig verwarmt.
EnglishNow when a particle moves through the universe, it can interact with these Higgs particles.
Als een deeltje door het universum beweegt, kan het interacteren met deze Higgs-deeltjes.
EnglishThe little dust particle will again, reflect the light, and we realize the existence of light.
De kleine stofdeeltjes weerkaatsen hier het licht, en dan ervaren we het bestaan van licht.
EnglishThey hoped that this would contribute somehow to particle physics -- didn't.
Ze hoopten dat dit op een of andere manier zou bijdragen aan de deeltjesfysica maar dat deed het niet.
EnglishYou've heard many of the big problems in particle physics.
Je hebt al gehoord over veel van de grote problemen in de deeltjesfysica.
EnglishZero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
Juist bij oudere voertuigen leidt zwavelvrije brandstof tot een vermindering van de uitstoot van deeltjes.
EnglishWell, particle physicists are nothing if not ambitious.
Je kunt van deeltjesfysici zeggen wat je wilt, maar ze zijn wel ambitieus.
EnglishThis is extremely worrying, because one particle is already enough to be fatal amongst certain risk categories.
Heel zorgelijk, want één deeltje kan bij bepaalde risicogroepen al fataal zijn.
EnglishSo it's a prediction: a prediction of a new particle.
Het is dus een voorspelling -- een voorspelling van een nieuw deeltje.
EnglishAnd so this is a great conceptual model to have of the world, unless you're a particle physicist.
Dit is dus een goed conceptueel model om van de wereld te hebben, tenzij je een deeltjesfysicus bent.
EnglishIt's the Newton's laws, if you want, of particle physics.
Je kunt het zien als de wetten van Newton van de deeltjesfysica.
EnglishH stands for Higgs particle.
Oké, H. ~~~ De H staat voor het Higgs-deeltje.
EnglishThe Large Hadron Collider, a particle physics accelerator, that we'll be turning on later this year.
De Large Hadron Collider, een versneller voor deeltjesfysica, die later dit jaar aangezet zal worden.
EnglishWe already have examples of this in the fields of space technology and particle research.
Dit bestaat nu al op het gebied van bijvoorbeeld de ruimtevaarttechnologie en het onderzoek naar kleine deeltjes.
EnglishAnd the aim of particle physics is to understand what everything's made of, and how everything sticks together.
En het doel van deeltjesfysica is te begrijpen waar alles uit bestaat en hoe alles samenhangt.
EnglishIt didn't, by itself, contribute to particle physics.
Het heeft op zich niets bijgedragen aan de deejtesfysica
EnglishI believe these vehicles must be required to use clean fuel, too, if we want to cut particle emissions.
Ik vind dat ook in dat soort voertuigen zuivere brandstof moet om de uitstoot van deeltjes omlaag te brengen.
EnglishI want to know what this Higgs particle does."
Ik wil van jullie weten wat dat Higgs-deeltje doet."
EnglishSo the physics is you can never accurately and exactly measure a particle, because the observation changes it.
Natuurkunde zegt dus dat je nooit accuraat en exact een deeltje kan meten, omdat het verandert onder observatie.
EnglishAs a particle physicist, I study the elementary particles and how they interact on the most fundamental level.
Als deeltjesfysicus bestudeer ik de elementaire deeltjes en hoe ze interageren op het meest fundamentele niveau.

Synoniemen (Engels) voor "particle":

particle
elementary particle
particle accelerator
particle physics