EN

parallel {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.
De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.
There is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.
Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.
And in parallel at that time, there was a very kind of exclusive design club.
Parallel daaraan had je toen een nogal exclusieve designclub.
On the 38th parallel there hangs an 'iron curtain ' that is more hermetically sealed than the Berlin Wall ever was.
Op de 38ste breedtegraad hangt een ' ijzeren gordijn ' dat hermetischer sluit dan ooit de Berlijnse muur.
NL

parallel {de}

volume_up
De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.
The epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.
Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.
There is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.
Parallel daaraan had je toen een nogal exclusieve designclub.
And in parallel at that time, there was a very kind of exclusive design club.

Voorbeeldzinnen voor "parallel" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe most important thing, however, is to develop a parallel political framework.
Het belangrijkste is evenwel dat we een parallel politiek kader ontwikkelen.
EnglishAnd that means that a transistor corresponds to about 12 ion channels in parallel.
Dat betekent dat een transistor overeenkomt met ongeveer 12 parallelle ionkanalen.
EnglishToo many parallel concentric circles create a system which is difficult to supervise.
Te veel parallelle, concentrische cirkels zorgen voor een onoverzichtelijk systeem.
EnglishThere is an exact parallel with the situation regarding the Committee of the Regions.
Er is sprake van een exacte parallel met de situatie van het Comité van de regio's.
EnglishThere is no need for another parallel organisation when Interpol exists already.
Er is geen enkele reden om naast het bestaande Interpol een andere eenheid op te bouwen.
EnglishThe European Union must not set up an organisation in parallel with NATO.
De Europese Unie dient geen parallelle organisatie naast de NAVO op te zetten.
EnglishYou must prevent several institutions carrying out similar work in parallel.
Vermijdt u gelijksoortig of parallelle werkzaamheden in de verschillende instellingen.
EnglishI believe that the oppression of the Chinese people is without parallel.
Ik ben van mening dat de onderdrukking van het Chinese volk zijn weerga niet kent.
EnglishI think you kind of see the same kind of parallel when the commercial stuff is offered.
Ik denk dat je hier een parallel kunt trekken met de commerciële ruimtevaart.
EnglishThe epidemic is spreading in parallel with malnutrition and the food crisis.
De epidemie verspreidt zich parallel met ondervoeding en de voedselcrisis.
EnglishThis issue of cost will have to become a parallel priority in our debates.
Ook voor het kostenaspect dient in onze discussies volop aandacht te zijn.
EnglishThere must not be any repetition of cases of parallel projects on both sides of a border.
Parallelle projecten aan weerszijden van de grens mogen niet meer voorkomen.
EnglishThe second parallel and related issue is the situation in the Middle East.
Het tweede vraagstuk houdt daarmee verband en betreft de situatie in het Midden-Oosten.
EnglishConducting parallel negotiations with twelve countries will be difficult.
Het is niet gemakkelijk tegelijkertijd met twaalf landen te onderhandelen.
EnglishWe know about there having been a parallel overhaul of the Regulation itself.
We weten dat er tegelijkertijd een herziening van de verordening zelf heeft plaatsgevonden.
EnglishIn my opinion there is no disadvantage in having parallel systems.
Ik denk dat de mogelijkheid van parallelle systemen niet nadelig hoeft te zijn.
EnglishThese are the subjects of parallel negotiations taking place within the WTO.
Dat is precies de inzet van de parallelle onderhandelingen die binnen het WTO plaatsvinden.
EnglishComputers: you can look at a more or less parallel time line, happening of course a bit later.
Computers, ongeveer dezelfde tijdslijn, behalve dat het natuurlijk later gebeurde.
EnglishIn parallel, the folks at MIT have been building a standard registry of biological parts.
Tegelijk hebben de MIT-mensen een standaardregister van biologische onderdelen opgezet.
EnglishIn a parallel effort, the Commission is dealing with the accessibility of trains and stations.
De Commissie houdt zich ook bezig met de toegankelijkheid van treinen en stations.

Synoniemen (Engels) voor "parallel":

parallel
parallelism