EN

to overwhelm [overwhelmed|overwhelmed] {werkwoord}

volume_up
And these problems are so large and global, and it's just overwhelming."
Deze problemen zijn zo groot en wereldomvattend, het is overweldigend."
How do you not get overwhelmed by the despair and the misery of it all?
Hoe word je niet overweldigd door de wanhoop en ellende ervan?
This afternoon, Parliament welcomed as its guests two initiators, and the interest was overwhelming.
Deze namiddag waren twee initiatiefnemers te gast in het Parlement en de belangstelling was overweldigend.
to overwhelm (ook: to assail, to flood)

Voorbeeldzinnen voor "to overwhelm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen that happens, it is a trend which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
Als dat gebeurt, is het een trend die onze politiecapaciteit in het Westen niet aankan.
EnglishIn our own countries we have allowed crime to overwhelm us.
We hebben de criminaliteit in onze landen boven onze hoofden laten groeien.
EnglishIf you feel that your emotions are going to overwhelm you...
Voor als je voelt dat je emoties je gaan overrompelen.
EnglishIt's about acting in the face of overwhelm.
EnglishAdoration and admiration will overwhelm you.
EnglishDon't let your feelings overwhelm you!
EnglishBut given the fact that there are now electronic means to overwhelm us with lobbying, we need to do something.
Maar gegeven het feit dat er nu elektronische middelen zijn waarmee we onder het gelobby kunnen worden bedolven, moeten we iets doen.
EnglishParliament is also opposed to endless analyses and additional feasibility studies so as not to overwhelm INSPIRE in advance.
Het Parlement is ook gekant tegen oeverloze analyses en bijkomende haalbaarheidstudies om INSPIRE bij voorbaat niet te verdrinken.
EnglishWe should have a set of measures planned that will enable us to deal with a situation that will otherwise overwhelm us.
Wij zouden daartoe over een regelgeving moeten beschikken die ons toelaat de situatie aan te pakken alvorens zij ons boven het hoofd groeit.
EnglishOn the pretext of trying to simplify asylum rules and procedures, Brussels is in the process of creating a whole legal arsenal designed to overwhelm Europe.
Onder het mom van vereenvoudiging van de procedures en asielstelsels, werkt Brussel aan allerlei juridische regels die zijn bedoeld om Europa vol te laten stromen.
EnglishStories like this, signs like this, are practical tools in a world longing to bring compassion to abundant images of suffering that can otherwise overwhelm us.
Verhalen als dit, symbolen als deze, zijn handige gereedschappen in een wereld die snakt om compassie te brengen in een overdaad aan beelden over lijden die ons anders kunnen overweldigen.
EnglishI emphatically support your view that national governments must not overwhelm the people with existential decisions, as happened - I would agree with you on this point - in the case of the euro.
Ik steun u beslist in uw opvatting dat wezenlijke beslissingen de burgers niet mogen worden opgelegd door regeringen, zoals dat - dat ben ik met u eens - met de euro is gebeurd.