EN

overthrow {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Betreft: Pogingen tot omverwerping van het bewind van de wettelijk gekozen president van Venezuela
The latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Deze beweging strijd voor de omverwerping van de constitutionele monarchie en wil een communistische staat vestigen.
My group condemns the instigators of the coup of 11 April who irresponsibly attempted to overthrow the country's democratic, legitimate constitutional institutions.
Mijn fractie veroordeelt de staatsgreep van 11 april waarmee een onverantwoorde poging werd ondernomen tot omverwerping van de legitieme, democratische en constitutionele instellingen van het land.

Voorbeeldzinnen voor "overthrow" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Zij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
EnglishThe Chancellor has been elaborating on a plot by the Jedi, to overthrow the Senate.
De Kanselier spreekt over een complot van de Jedi om de Senaat omver te werpen.
EnglishIs the world today safer than before the overthrow of the appalling Saddam?
Is de wereld vandaag veiliger dan voordat het barbaarse regime van Saddam werd omvergeworpen?
EnglishSubject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Betreft: Pogingen tot omverwerping van het bewind van de wettelijk gekozen president van Venezuela
EnglishTogether with the USA, they are endeavouring to overthrow socialism on the island of the revolution.
Samen met de VS wil de EU korte metten maken met het socialisme op het revolutie-eiland.
EnglishWe know that we are not going to modify, change or overthrow the Chinese system from one day to the next.
Natuurlijk kunnen we het Chinese systeem niet van vandaag op morgen veranderen, wijzigen of omgooien.
EnglishIn any case, they will not achieve one of their aims, which is to overthrow the constitutional monarchy.
Er is een doel dat ze trouwens nooit zullen bereiken, namelijk de afschaffing van de constitutionele monarchie.
EnglishFourteen years after the overthrow of socialism, the Poles are consuming less, including less basic foods, than in 1980.
Veertien jaar na de val van het socialisme consumeren de Polen minder, zelfs minder basisvoedsel, dan in 1980.
EnglishThe Jedi have tried to overthrow the Republic...
EnglishThey gave them political protection and also armed them so that they could overthrow those they had protected previously.
Zij hebben de taliban politieke steun en wapens verschaft zodat die hun voormalige protégés de macht konden ontnemen.
EnglishThe latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Deze beweging strijd voor de omverwerping van de constitutionele monarchie en wil een communistische staat vestigen.
EnglishThe political violence which attempts to overthrow these institutions actually finds no justification and it must be fought on all sides without weakness.
Politiek geweld dat onze instellingen poogt te vernietigen kan nooit worden gerechtvaardigd en moet overal krachtig worden bestreden.
EnglishThere is no agenda on the part of the international community to undermine Sudanese sovereignty or, worse still, to overthrow the Sudanese regime.
De internationale gemeenschap heeft geen agenda om inbreuk te maken op de soevereiniteit van Soedan of, erger nog, het regime in Soedan omver te werpen.
EnglishIt is convinced that what it calls 'hostile foreign elements ' are using religion to destabilize China and overthrow the government.
De regering heeft de overtuiging dat wat genoemd wordt " vijandige elementen van buiten " de religie gebruiken om China te destabiliseren en de regering omver te werpen.
EnglishHere, of course, it omits any reference to the fact that LEAs are becoming a wooden horse for the overthrow of labour relations.
Zij vergeet daarbij echter te vermelden dat deze werkgelegenheidspacten een paard van Troje zijn en het in feite de bedoeling is korte metten te maken met de arbeidsrelaties.
EnglishFor our part, we call upon working people in Europe to continue their struggle to overthrow such orders and fight to safeguard and extend their rights.
Wij roepen de Europese werknemers op een stokje te steken voor dergelijke regelingen en zich actief in te zetten voor de bestendiging en de uitbreiding van hun rechten.
EnglishHowever, the people of Europe are gradually overcoming their torpor following the overthrow of socialism in Europe and are preparing for a counter-attack.
De volkeren komen echter na de val van het socialisme in Europa geleidelijk aan weer bij hun positieven en beginnen zich te organiseren om de tegenaanval in te zetten.
EnglishOur Union needs more solidarity and therefore more of its own resources in order to overthrow the niggardly accounting system based on net balances and rebates.
Onze Unie heeft behoefte aan meer solidariteit, dus aan meer eigen middelen, om af te rekenen met de bekrompen boekhoudersmentaliteit van netto saldi en kortingen.
EnglishIt was only in 1989, with the overthrow of the Communist regime in Central Europe, that this colonialism was brought to an end – something I would like to say for Mr Kohlíč ek’ s benefit.
Pas in 1989 kwam met de val van het communistische regime in Midden-Europa een einde aan dit kolonialisme -- daarmee richt ik mij met name tot de heer Kohlíu010Dek.
EnglishIt seems that the overthrow of the Taliban regime in Afghanistan was only an initial stage in this battle, which must be conducted first and foremost within our own States.
De omverwerping van het Talibanregime in Afghanistan was duidelijk slechts de eerste fase in die strijd, een strijd die in de eerste plaats in onze eigen landen gevoerd moet worden.

Synoniemen (Engels) voor "overthrow":

overthrow