"out of the blue" in het Nederlands

EN

"out of the blue" - vertaling Nederlands

EN out of the blue
volume_up
{bijwoord}

out of the blue
The modern humanist approach to employment relations did not come out of the blue, however.
De moderne, humanistische benadering van arbeidsverhoudingen is echter niet uit het niets ontstaan.
In fact the problem in Darfur did not come out of the blue, it was a result of the problems in Sudan.
Bovendien is het conflict in Darfur niet uit het niets ontstaan: het was een gevolg van de problemen in Soedan.
out of the blue (ook: for no reason)
   – Mr President, Mr President of the Commission, your Commission was not formed out of the blue.
-- Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Commissievoorzitter, uw Commissie is er niet zomaar gekomen.

Synoniemen (Engels) voor "out of the blue":

out of the blue

Vergelijkbare vertalingen voor "out of the blue" in Nederlands

out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
out bijwoord
to out werkwoord
of voorzetsel
the lidwoord
to the lidwoord
blue zelfstandig naamwoord
Dutch
blue bijvoeglijk naamwoord
to blue werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "out of the blue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThey might wish to join the EU earlier, completely out of the blue.
Geheel onvoorzien zouden zij mogelijk eerder lid van de Unie willen worden.
EnglishThe terrorist attack in Bali, coming as it did out of the blue, has shown that no one is immune.
De onverwachte aanslag op Bali toont aan dat geen enkel land veilig is.
EnglishRecycling and reuse cannot be announced out of the blue from the capital or from Brussels.
Recycling en hergebruik kun je niet in één keer vanuit de hoofdstad of vanuit Brussel afkondigen.
EnglishFor that matter, Selim's expulsion does not come completely out of the blue.
Het royement van Selim komt overigens niet onverwacht.
EnglishThe modern humanist approach to employment relations did not come out of the blue, however.
De moderne, humanistische benadering van arbeidsverhoudingen is echter niet uit het niets ontstaan.
EnglishIn fact the problem in Darfur did not come out of the blue, it was a result of the problems in Sudan.
Bovendien is het conflict in Darfur niet uit het niets ontstaan: het was een gevolg van de problemen in Soedan.
EnglishMr President, I am very sorry but we did announce this action six weeks ago - it has not exactly appeared out of the blue.
Voorzitter, het spijt me heel erg maar we hebben deze actie zes weken van tevoren aangekondigd, dus het is geen spontane actie.
Englishlike a bolt out of the blue
EnglishHowever, we oppose the GUE's strategy, which submitted a proposal out of the blue in the Committee on Budgets yesterday, to reject the budget.
Wij zijn tegenstander van de strategie van de NGL­fractie, die gisteren in de Begrotingscommissie tot onze verrassing voorstelde de begroting te verwerpen.
EnglishOne day I was grabbed by some of my classmates, and taken in the bushes -- I was stripped; I was attacked; I was abused; and this came out of the blue.
Op een dag werd ik vastgegrepen door een paar van mijn klasgenoten, en werd ik de bosjes in getrokken -- ik werd uitgekleed; aangevallen; ik werd misbruikt.
EnglishJE: When you got this call out of the blue -- Tony's really shy, and it took a lot of convincing to get somebody as modest as Tony to allow us to bring Luke.
JE: Als je plots deze oproep kreeg -- Tony is echt verlegen -- en er was heel wat gepalaber nodig om iemand zo bescheiden als Tony zover te krijgen om Luke naar hier te halen.