"optimization" in het Nederlands

EN

"optimization" - vertaling Nederlands

EN

optimization {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Madam President, ladies and gentlemen, the WEU is developing its operational capacities on the basis of internal optimization.
Mevrouw de Voorzitter, geachte dames en heren, de WEU bouwt haar operationele vermogen door interne optimalisering verder uit.
The same applies to optimization: by optimization I mean ensuring that the technician, the radiographer and the doctor are exposed to the minimum possible risk.
Hetzelfde geldt voor de optimalisering: optimaliseren betekent ervoor zorgen dat de gezondheidswerker, de radiologisch technicus, de arts zo min mogelijk risico loopt.
optimization (ook: optimisation, optimalisation)
volume_up
optimalisatie {de}
And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched.
Het idee dat architectuur zelf doelwit is van algoritmische optimalisatie is niet vergezocht.

Voorbeeldzinnen voor "optimization" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd that is a very different optimization scheme, a very different strategy for all of us.
En dat is een heel andere aanpak, een heel andere strategie voor ons allemaal.
EnglishAnd the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched.
Het idee dat architectuur zelf doelwit is van algoritmische optimalisatie is niet vergezocht.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the WEU is developing its operational capacities on the basis of internal optimization.
Mevrouw de Voorzitter, geachte dames en heren, de WEU bouwt haar operationele vermogen door interne optimalisering verder uit.
EnglishAnd indeed, the European Union can contribute that element of added value so that the optimization of water resources, at EU level, can be a reality.
En de Europese Unie kan inderdaad zorgen voor een toegevoegde waarde van water, waardoor een optimaal gebruik van deze hulpbron op Europees niveau werkelijkheid wordt.
EnglishThe same applies to optimization: by optimization I mean ensuring that the technician, the radiographer and the doctor are exposed to the minimum possible risk.
Hetzelfde geldt voor de optimalisering: optimaliseren betekent ervoor zorgen dat de gezondheidswerker, de radiologisch technicus, de arts zo min mogelijk risico loopt.

Synoniemen (Engels) voor "optimization":

optimization
optimal
English