"optimisation" in het Nederlands

EN

"optimisation" - vertaling Nederlands

EN

optimisation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. Brits Engels
optimisation (ook: optimization, optimalisation)
volume_up
optimalisatie {de}
I am pleased that various MEPs appear to be settling for an optimisation of the projects already included.
Ik ben blij dat diverse collega's genoegen blijken te nemen met een optimalisatie van de reeds opgenomen projecten.

Voorbeeldzinnen voor "optimisation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would like to add, in conclusion, that it is important that we think about fiscal optimisation.
Ten slotte zou ik nog willen zeggen dat het belangrijk is om na te denken over optimalisering van de belastingen.
EnglishI am pleased that various MEPs appear to be settling for an optimisation of the projects already included.
Ik ben blij dat diverse collega's genoegen blijken te nemen met een optimalisatie van de reeds opgenomen projecten.
EnglishThirdly, the optimisation of the product design process by the selection of materials that have as little environmental impact as possible.
Ten derde een optimalisering van het eigenlijke productontwerp door het kiezen van materialen met een minimaal milieueffect.
Englishdissemination and optimisation of the results of activities in the Union's research, technological development and demonstration;
verspreiding en exploitatie van de resultaten van de activiteiten van de Unie inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie;
EnglishThe political response to these challenges is represented primarily by the Single European Sky and the optimisation of capacities at airports.
Het antwoord van de politiek op deze uitdagingen zijn in de eerste plaats het uniforme Europese luchtruim en de optimalisering van de capaciteiten van de luchthavens.
Englishresearch into the field of the fuel cycle (more especially the mining and processing of low-grade uranium ore; optimisation of fuel elements for power reactors).
onderzoek op het gebied van de splijtstofcyclus (meer in het bijzonder: winning en bewerking van arme uraniumertsen; optimalisering van splijtstofelementen voor energiereactoren).
EnglishIn this way, information to irrigation farmers and the adaptation and optimisation of infrastructures and irrigation techniques should be applied in parallel so that farmers can accept this policy.
Willen de boeren dit beleid aanvaarden, dan moeten zij goed worden voorgelicht en dan dienen tegelijkertijd de infrastructuur en de irrigatietechnieken te worden geoptimaliseerd.

Synoniemen (Engels) voor "optimisation":

optimisation