EN opposite sex
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

opposite sex
When I bought my first car my primary consideration was to be noticed in it by the opposite sex.
Toen ik mijn eerste auto kocht, wilde ik met die auto vooral indruk maken op het andere geslacht.
They don't know what to say, they don't know what to do, especially one-on-one [with the] opposite sex.
Ze weten niet wat zeggen, ze weten niet wat doen vooral bij een één-op-één ontmoeting met het andere geslacht.
"It's funny," I said to myself, "You can mingle with the opposite sex at the holy Kaaba, but not at the Burger King."
"Dit is eigenaardig," zei ik tegen mezelf, "je mag naast het andere geslacht lopen aan de heilige Ka'aba, maar niet bij Burger King."

Vergelijkbare vertalingen voor "opposite sex" in Nederlands

opposite zelfstandig naamwoord
opposite bijwoord
opposite voorzetsel
sex zelfstandig naamwoord
to sex werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "opposite sex" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishUnder the case law of the Court of Justice, the term 'marriage ' designates a union between persons of the opposite sex.
In de jurisprudentie van het Hof van Justitie duidt de term ' huwelijk ' een verbinding aan tussen twee personen van verschillende geslachten.
EnglishSo in general, structural policy, which is ostensibly sexually neutral, only offers real opportunities to the opposite sex - to men.
Maatregelen in het kader van het structuurbeleid, die op het oog sekseneutraal zijn, bevoordelen dus in werkelijkheid slechts een van beide geslachten: gewoonlijk de mannen.