EN

notification {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "notification" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Wij zijn blij met de afschaffing van de meldingsplicht voor mededingingsafspraken.
EnglishNotification has been promised several times but as yet nothing has been forthcoming.
Reeds enkele malen is uitsluitsel toegezegd, maar er is nog niets gebeurd.
EnglishCan the Council confirm that notification has been given to states en route?
Kan de Raad aangeven of de langs de route gelegen landen daarvan in kennis zijn gesteld?
EnglishHowever, the system of notification and information is a well-established one.
Het systeem van kennisgeving en informatie heeft zich inmiddels namelijk voldoende bewezen.
EnglishThat would entail the full publication of detailed information relating to the notification.
Sommige parlementsleden hebben betoogd dat het mechanisme te vroeg afloopt.
EnglishThis notification procedure cannot be standardised and is therefore carried out manually.
Dit werk is niet te standaardiseren en wordt derhalve handmatig gedaan.
EnglishNeither then nor now have I received any notification from the secretariat.
Ik heb nog steeds niets van de Conferentie van voorzitters gehoord.
EnglishA notification should only provide certain minimum information.
Een kennisgeving zou uitsluitend bepaalde minimale informatie moeten bevatten.
EnglishThe actual exporter shall always be responsible for notification.
De feitelijke exporteur is altijd verantwoordelijk voor de kennisgeving.
EnglishIf the importing country does want this notification, then this should naturally be supplied.
Als het invoerende land die kennisgeving wel wil, dan moet die natuurlijk geleverd worden.
EnglishWe expect the notification on the caretta caretta case in July.
Wij verwachten de informatie over de zaak van de caretta caretta in juli.
EnglishAbove all, notification is only meaningful if a uniform procedure applies to all Member States.
De notificatie heeft echter vooral pas zin wanneer zij uniform geldt voor alle lidstaten.
EnglishThat reform involves the elimination of the notification system.
Deze herziening houdt afschaffing van het systeem van kennisgeving in.
EnglishEx ante notification should not be replaced with a burdensome registration system.
We moeten het systeem van voorafgaande kennisgeving niet vervangen door een belastend registratiesysteem.
EnglishWe also received notification that a high-ranking Burmese delegation is in Brussels.
Ook wij hebben het bericht gekregen dat officiële Birmese afgevaardigden van hoog niveau in Brussel zijn.
EnglishThis is why the Commission will propose the abolition of this need for notification.
Daarom stelt de Commissie voor deze eis af te schaffen.
EnglishWe have opted for notification rather than authorisation, and the reasons why have been explained.
Wij hebben het meldingssysteem geprefereerd boven het vergunningssysteem en uitgelegd waarom.
EnglishMr Purvis, I have received notification that the Council’ s answer is due at any moment.
Mijnheer Purvis, ik heb bericht ontvangen dat we het antwoord van de Raad ieder moment kunnen verwachten.
EnglishI should like to know what has happened to these topics, as I see nothing about them in the notification.
Hoe zit het daar dan mee, want daar merk ik in de mededeling niks van.
EnglishThe notification is compulsory in the United States but not, so far, in the European Union.
Kennisgeving is weliswaar verplicht in de Verenigde Staten, maar tot nu toe nog niet in de Europese Unie.

Synoniemen (Engels) voor "notification":

notification