"not see the wood for the trees" in het Nederlands

EN

"not see the wood for the trees" - vertaling Nederlands

EN not see the wood for the trees
volume_up
[spreekwoord]

not see the wood for the trees
I fear that this will mean that we will not see the wood for the trees.
Ik vrees dat dit een geval is van door de bomen het bos niet meer zien.
Mr President, Commissioner, I am reminded in this context of the saying: they cannot see the wood for the trees.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, het eerste dat mij bij dit onderwerp te binnen schiet is een gezegde: door de bomen het bos niet meer zien.

Vergelijkbare vertalingen voor "not see the wood for the trees" in Nederlands

not bijwoord
to see werkwoord
the lidwoord
to the lidwoord
wood zelfstandig naamwoord
wood bijvoeglijk naamwoord
Dutch
for voorzetsel
for voegwoord
tree zelfstandig naamwoord
Dutch
trees zelfstandig naamwoord
Dutch

Voorbeeldzinnen voor "not see the wood for the trees" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe do not welcome many amendments because we then cannot see the wood for the trees.
Met veel amendementen hebben wij problemen omdat er teveel op details wordt ingegaan.
EnglishThe trouble is that Mr Belder cannot see the wood for the trees.
Het probleem is dat de heer Belder door de bomen het bos niet meer ziet.
EnglishWill he still be able to see the wood for the trees?
Ziet die dan duidelijker door het hele bos?
EnglishFor now, they are more or less blinded by complicated calculations and, ultimately, cannot see the wood for the trees.
Op dit moment zijn de burgers vooral geneigd te kijken naar ingewikkelde berekeningen en uiteindelijk zien ze door de bomen het bos niet meer.
EnglishMember States are either too late with their implementation, or else they introduce so much legislation that you cannot see the wood for the trees.
De lidstaten implementeren in het ene geval te laat en in dat andere geval voegen zij zoveel wetgeving toe dat de wet na afloop meer weg heeft van een kerstboom als van een serieuze wet.
EnglishYou could no longer see the wood for the trees although I would have happily lived with intelligible series which would also have brought quite a number of environmental advantages.
Door die bomen was het bos niet meer te zien al zou ik graag heel heldere reeksen gehad hebben waardoor je milieuhygiënisch een aantal voordelen had kunnen bereiken.
EnglishThat has helped on occasions, particularly at meetings of the Bureau when we were getting bogged down on sensitive matters and you never failed to see the wood for the trees.
Dat heeft soms geholpen, speciaal op vergaderingen van het Bureau als onze discussie over delicate aangelegenheden weer eens in het slop was geraakt en u altijd door de bomen het bos zag.
EnglishI have some sympathy with the last speaker: sometimes the Committee on Budgetary Control gets so involved with the important work they are doing, that they are unable to see the wood for the trees.
Ik ben het wel eens met de vorige spreker: soms gaat de Commissie begrotingscontrole zodanig op in het belangrijke werk dat ze doet, dat ze door de bomen het bos niet meer ziet.