"none of my business" in het Nederlands

EN

"none of my business" - vertaling Nederlands

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "none of my business" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "none of my business" in Nederlands

none bijwoord
none voornaamwoord
of voorzetsel
my voornaamwoord
Dutch
business zelfstandig naamwoord
business bijvoeglijk naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "none of my business" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd, um... it's really none of my business... but you seem like you have a nice family.
Het gaat me eigenlijk niets aan, maar je lijkt een lieve familie te hebben.
EnglishNone of my business how you got the story.
Mijn zaak niet hoe je aan 't verhaal kwam.
Englishthat is none of my business
EnglishIt's none of my business.
EnglishIt's none of my business.

Andere woorden

English
  • none of my business

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.