EN next to
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aansluitend {bn.} (in tijd volgend op)
We come to one item on the agenda, then we pass on to the next.
Eerst wordt één punt van de agenda behandeld en aansluitend het volgende.
De stemming vindt aansluitend plaats.
The next item is the Council statement on Union policy towards Algeria, followed by a debate.
Aan de orde is nu de verklaring van de Raad over het beleid van de Unie ten overstaan van Algerije, met aansluitend de beraadslaging.

Synoniemen (Engels) voor "next":

next

Vergelijkbare vertalingen voor "next to" in Nederlands

next zelfstandig naamwoord
next bijvoeglijk naamwoord
next bijwoord
next voorzetsel
Dutch
to voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "next to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIndeed, the next item on the agenda is a resolution on Euro 2000 and hooligans.
Er staat namelijk op de agenda straks een resolutie over EURO2000 en hooligans.
EnglishOn the contrary, I believe we need to throw our entire weight behind the next step.
Integendeel, ik vind dat wij ons nu voluit op het vervolgtraject moeten richten.
EnglishThese are headlines about what's been going on with women in the next few years.
Dit zijn koppen over wat er de afgelopen paar jaar te doen is geweest rond vrouwen.
EnglishEUR 4 million are to be provided for this programme next year and again in 2004.
In 2003 en 2004 zal voor deze programma's telkens 4 miljoen euro worden uitgetrokken.
EnglishManuela kept the whole month covering me so next year doesn't catch me off guard
Manuela kleedt me al een maand warm, opdat ik in de herfst niet ziek word.
EnglishWithin the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
Binnen enkele jaren zal het personeelstekort in Europa een acuut probleem worden.
EnglishNow, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
Kijkt u eens rond, naar uw buurman bijvoorbeeld, kijk eens naar voren, naar achteren.
EnglishSo, with "Terminator 2," which was my next film, we took that much farther.
Dus, met "terminator 2", wat mijn tweede film was, gingen we hier veel verder in.
EnglishThe next point I want to cover is with regard to junior doctors and training.
Het tweede onderwerp waar ik over wil spreken betreft de artsen in opleiding.
EnglishThe next best thing would be for all EU Member States to do it at the same time.
Het zou het op één na beste zijn als alle lidstaten van de EU het tegelijkertijd deden.
EnglishAnd if we have B, A, G, F, what do we expect next?
Dus we hebben B, A, G, F. ~~~ En we hebben B, A, G, F. ~~~ Wat verwachten we nu?
EnglishFinally, I should like to give my assessment of the negotiations and the next phase.
Ik wil tot slot nog iets zeggen over de onderhandelingen en de voortzetting daarvan.
EnglishIt is highly likely that it will not be possible to do this in the next few months.
Het is niet waarschijnlijk dat dit de eerstvolgende maanden kan geschieden.
EnglishMr President, you too will be consulted in this matter in the next few days.
Hierover zal deze dagen ook met u, mijnheer de Voorzitter, worden overlegd.
EnglishThe members present are shown from A to K and the next page is the same.
De aanwezigen zijn gemeld van A tot en met K, en op de tweede pagina idem dito.
EnglishThis is one of our robots that we showed at Wired NextFest a couple of years ago.
Dit is één van onze robots die we een paar jaar geleden hebben getoond op Wired NextFest.
EnglishIn the next couple of years, the hypertext community didn't recognize him either.
In de daaropvolgende jaren, kreeg hij ook geen erkenning binnen de hypertekstgemeenschap.
EnglishWe need dynamic responses which will produce results within the next few years.
We moeten dynamische oplossingen zien te vinden die in een paar jaar resultaat opleveren.
EnglishWhat has happened to it, and what does the Commission plan to do next on this subject?
Wat is er sindsdien gebeurd en welke stappen denkt de Commissie thans te ondernemen?
EnglishCould Russia or China act as such a partner for the next 20 or 50 years?
Zouden Rusland of China over 20 of 50 jaar een dergelijke partner kunnen zijn?